دارکست podcast

دارکست

darcast

دریا فرشاد هستم. کارشناس و کارشناس ارشد روانشناسی، پژوهشگر و نویسنده. دارکست در زمینه‌ی آگاهی بخشی از دانش روانشناسی پادکستی رو تولید کرده که شما رو در مسیر شناسایی و شناخت هر چه بهتر روان‌درمانگر و رویکردهای روان‌درمانی راهنمایی کنه. همزمان هم با زندگی و نظریات افراد بزرگ ِ دانش روان‌شناسی آشنا می‌شید. فصل اول دارکست راجع به زیگموند فروید پدر دانش روان‌کاویه. با شنیدن این فصل میتونید با زندگی، کتاب‌ها، نظریات و گزارش اتاق درمان فروید، این نابغه دانش روان‌شناسی آشنا بشید. آدرس ایمیل: [email protected]

26 Episoden