ماتیک podcast

ماتیک

matik |ماتیک

ماتیک یه پادکست خودمونیه با موضوع آرایش و مد از زبان طنز. ماتیک یه نگاه فراجنسیتی به آرایش داره. هیچکسی هم نمی تونه بگه تا حالا به ارایشگاه نرفته و به تیپ و لباسش توجه نکرده. پس این پادکست متعلق به همه س مخصوصا شما خوشتیپ و خوشگلی که داری به این پادکست گوش می کنی.

29 Episodes