Ummi podden podcast

Ummi podden

Ummipodden

En podd för mammor och andra som intresserar sig för att lyssna på hur vi föräldrar praktiserar vår islamiska tro i dagens moderna samhälle, och med alla de utmaningar och situationer man som förälder ställs inför. Glöm inte skicka in era frågor till oss!