The IoT Public Sector Podcast podcast

IoT och samverkan förbättrar vårdkedjan vid fallolyckor

0:00
38:30
Spola tillbaka 15 sekunder
Spola framåt 15 sekunder

Fallolyckor är ett växande samhällsproblem, särskilt bland äldre över 80 år där nio av tio skador orsakas av fall. Projektet Autumn Leaves – IoT för att upptäcka fallolyckor, har tagit fram en systemmodell för en snabbare och mer precis vårdkedja vid akuta fallolyckor. I detta avsnitt träffar vi Hanna Maurin Söderholm, programansvarig på PICTA och Mattias Seth doktorand på institutionen för elektroteknik på Chalmers, som berättar mer om prototyputvecklingsprojektet Autumn Leaves.

Producerat av: Maria Bergenheim

Fler avsnitt från "The IoT Public Sector Podcast"