The IoT Public Sector Podcast podcast

Från vattenbrist till den smarta uppkopplade ön

0:00
41:03
Spola tillbaka 15 sekunder
Spola framåt 15 sekunder

Tjörns kommun brottas med omfattande vattenförsörjningsproblem. Föråldrade ledningssystem skapar läckage och höga vattentaxor. Detta ville projektet Ingen H2O-brist med säker IoT-list ändra på. Projektets framgångar bygger till stor del på en arbetsprocess med ett öppet och transparent förhållningssätt. I avsnittet medverkar David Andersson, VA-chef för Tjörns kommun, Robert Petersson, tjänsteägare inom innovation och utveckling på SOLTAK AB och Olle Penttinen, forskare inom mätteknik på RISE. 

Producerat av: Maria Bergenheim

Fler avsnitt från "The IoT Public Sector Podcast"