Finwire.podd podcast

Finwire.podd

Finwire Media

Vi hjälper investerare att upptäcka nya bolag samtidigt som vi hjälper bolag att hitta nya investerare!

16 avsnitt

 • Finwire.podd podcast

  Plejd #Sitdown

  12:09

  Under 2000-talet jobbade Erik Calissendorff som teknisk chef på några av världens största superyachter. Där hade han ofta utmaningar med att systemen som skulle kontrollera belysning och hemmabio ofta var svåra att programmera och svåra att använda. Därför föddes idén att skapa ett nytt system med fokus på just flexibilitet och användarvänlighet. Bolaget för detta system blev kallat Plejd och har nu sina system installerade på några av världens absoluta största yachter genom ett samarbete med den holländska systemintegratören VBH. Trots att smarta belysningssystem och uppkopplade mediasystem funnits i lyxsegmentet länge så har det inte riktigt kommit några kostnadseffektiva lösningar för gemene man. Detta vill Plejd ändra på genom att använda sin teknologi till att producera och sälja elprodukter för det smarta hemmet. Plejds produkter består av bland annat dimmers, LED-drivers, controllers för tredjeparts LED-drivers och smartplugs för vanliga uttag. Dessa produkter kopplas ihop med Bluetooth Smart, vilket man valt på grund av låga kostnader på chip samtidigt som det är någonting som alla världens smartphones och surfplattor stödjer. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=dD6FozTqZx8
 • Finwire.podd podcast

  Hybricon Sitdown 2016 Q1

  7:41

  Hybricon Bus Systems är det Umeå-baserade bolaget med en ambition om att göra nordens kollektivtrafiksbussar elektriska. I en värld med tydlig urbanisering och förtätning av städerna så blir behovet av kollektivtrafik allt mer påtagligt. För att inte öka utsläppen och försämra levnadsmiljön för stadsborna så behöver därför kollektivtrafiken bli miljövänlig, någonting som Hybricon gjort till sitt uppdrag. Att skifta från en dieselbuss till en helelektrisk är för städerna och bussoperatörerna en enkel kalkyl som man utan problem räknar hem över bussens livslängd, enbart på bränslekostnaden, säger vd Jonas Hansson. En av de huvudsakliga konkurrensfördelarna som bolaget lyfter fram är just att deras helelektriska bussar endast kräver 180 sekunder laddning för att sedan kunna köras 1 timme. Det betyder att en elektrisk buss kan ersätta en dieselbuss utan att städerna behöver göra nya tidtabeller och rutter. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=uQvSynZxvtM
 • Finwire.podd podcast

  Missa inte ett avsnitt av Finwire.podd och prenumerera på det i GetPodcast-appen.

  iOS buttonAndroid button
 • Finwire.podd podcast

  A1M Pharma #Sitdown 2016-Q1

  4:28

  A1M Pharma utvecklar ett läkemedel som i huvudsak inriktar sig på havandeskapsförgiftning. Havandeskapsförgiftning kännetecknas av bland annat ett högt blodtryck och läckage av proteiner i urinen, någonting som är ett tecken på njurskada. Därför kan A1M Pharmas teknologi även vara relevant för indikationen akuta njurskador, vilket bolaget också utvärderar. I en intervju med Finwire.tv berättar vd Tomas Eriksson om vad som hänt i verksamheten den sista tiden och vad som aktieägarna kan förvänta sig den närmsta framtiden. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=yMngvJWo-sQ
 • Finwire.podd podcast

  Sitdown Greater Than #Q1 2016

  6:32

  Greater Than är ett teknikbolag som agerar i området Connected Car vilket innebär att bolaget vill skapa ett antal tjänster genom att koppla upp världens bilar. I Greater Thans fall så sker detta via en liten dosa man kopplar in i bilens OBD-kontakt som sedan sänder data om bilens användning till en mobilapp där föraren sedan får information om bilens förbrukning och användning i realtid. Föraren kan sedan anpassa sin körning för att till exempel minimera utsläpp. Det som gör bolaget är unikt anser bolaget själva är deras möjlighet att skapa ett så kallat förar-DNA där olika bilförare kan kategoriseras. Detta är kärnan i bolagets idé och det är utifrån detta som man ska bygga tjänster vidare. Som nästa steg kommer Greater Than att lansera en bilförsäkring där det är tänkt att kunden bara ska betala när bilen används. Eftersom varje förares risk ska bedömas i realtid så ska inte heller lågriskkunder få sina priser höjda för att andra kunder i samma ålder och kundkategori inte kör lika säkert. Vilka är de tilltänkta kunderna? Hur kommer försäkringen att prissättas och när kommer försäkringen att lanseras? Det är frågor som besvaras i en intervju med vd Liselott Johansson som genomfört av Finwire.tv. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=-utLwjxg9IU
 • Finwire.podd podcast

  Sitdown CLS #Q1 2016

  7:16

  Det Lundabaserade forskningsbolaget CLS, Clinical Laserthermia Systems, har utvecklat en medicinteknisk produkt för behandling av solida tumörer. Produkten är idag godkänt att användas i Europa för behandling av en rad solida cancertumörer i bland annat bukspottskörtel. Systemet består av en mobil laserenhet med tillhörande sterila behandlingskit för engångsbruk. Behandlingen sker med den värme som alstras av laserljus, som via en optisk fiber leds in i tumören. Systemet mäter sedan och styr värmen i tumörens tillväxtområden och ger en kontrollerad lokal celldöd samt framkallar en immunmedierad anti-cancer effekt, en sorts vaccination, mot den behandlade cancertypen. En av fördelarna med CLS behandlingsmetod är att det inte finns någon begränsning i antal doser som kan genomföras och upprepas, behandlingen kan därför kombineras med andra metoder för cancerbehandling. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=Qi-z0q2TKiY
 • Finwire.podd podcast

  Eolus Vind

  14:01

  Eolus Vind är en av Nordens största projektutvecklare av vindkraft som har funnits i branschen sedan 1990. Bolaget har flera verksamhetsområden, projektutveckling, elproduktion och drift/förvaltning där ungefär 90 procent av intäkterna kommer ifrån projektutveckling. Eolus har kunder i flera olika segment, bland annat finansiella investerare som försäkringsbolag och pensionsfonder, fastighetsbolag, offentliga investerare och mindre företag. Strategin är att leverera så kallade nyckelfärdiga anläggningar där Eolus Vind tar ansvar för hela projektutvecklingen fram till en färdig vindkraftspark. Hur går projektutvecklingen till? Vad är Eolus fokus det närmsta året? Varför vill man in i Nordamerika? Det är frågor vi ställer till vd Per Witalisson i dagens Sitdown-intervju. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=dH_taK0oXd8
 • Finwire.podd podcast

  Sitdown FastOut

  6:34

  FastOuts affärsidé går ut på att lokala drönarpiloter världen över kopplas ihop med företag som vill lyfta fram ett geografiskt läge, dessa kopplas sedan ihop via bolagets IT-plattform som är själva kärnan i FastOut. Bolaget startades som ett konsultbolag inom drönarfotografering men nu har man ändrat affärsmodell till att istället tillhandahålla en IT-plattform som kopplar ihop lokala drönarpiloter med företag som vill åt drönarbilder. Hur ser intäktsmodellen ut? Vilka kunder har man? Hur ser man på konkurrensen? Det är frågor som får svar i dagens Sitdown-intervju med FastOuts vd Håkan Lindberg. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=JyFRGRDa-4s
 • Finwire.podd podcast

  Sitdown Corline Biomedical

  10:56

  Uppsalabaserade Corline Biomedical har en portfölj av läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantationer. Vad är det unika med Corlines produkter? Finns det några patentskydd? Vad är Corlines fokus det närmsta året? Det är frågor vi ställer till vd Henrik Nittmar i dagens Sitdown-intervju. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=H5SeLDZKIg0
 • Finwire.podd podcast

  Sitdown NP3 Fastigheter

  7:53

  NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag som fokuserar på köp och förvaltning av högavkastande kommersiella fastigheter, uteslutande i norra Sverige. Varför fokuserar man inte i stadskärnorna? Vilka orter anser man vara mest intressanta? Hur har konkurrensen utvecklats i Norrland de sista åren? Hur ser man på preferensaktier som finansiering? Det är frågor som får svar i dagens Sitdown-intervju med NP3 Fastigheters vd Andreas Nelvig. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=q6APr8F8U40
 • Finwire.podd podcast

  Sitdown Greater Than

  7:44

  Greater Than är ett teknikbolag inom området Connected Car. Bolaget har tagit fram ett system som genom en mobilapp hjälper användaren att förstå och påverka bland annat bilens energikonsumtion och trafiksäkerhet. Vad är det som är unikt med Greater Thans lösning? Hur känner man inför konkurrensen? Hur resonerar man kring bilförsäkringssatsningen? Det är frågor som får svar i dagens Sitdown-intervju med Greater Thans vd Liselott Johansson. Videoversionen av intervjun finns här: https://www.youtube.com/watch?v=ujuSxqTyF5g

Kom åt alla poddsändningar i gratisappen GetPodcast.

Prenumerera på dina favoritpoddar, lyssna på avsnitt offline och få spännande rekommendationer.

iOS buttonAndroid button