Facksnack podcast

Facksnack

Vänsterpartiet

I den här podden diskuterar vi fackliga frågor från ett vänsterperspektiv. Alltifrån den fackliga rörelsens historia till situationen på arbetsplatserna just nu. Inte minst de utmaningar som facket står inför i dag och hur vi gör för att stärka vår makt och position - i det lilla och i det stora - på kort och lång sikt. Podden produceras av Vänsterpartiets fackliga nätverk.

5 avsnitt

 • Facksnack podcast

  Facksnack #5: Gig-jobben - del 2

  1:00:25

  Ytterligare ett samtal om kampen mot otrygghet och bristande arbetsmiljö i gig-ekonomin från Vänsterpartiets fackliga rikskonferens som ägde rum den 18 september på Clarion Hotel Stockholm. Villkoren på arbetsmarknaden har de senaste åren ytterligare utmanats av gig-ekonomins utbredning, med plattformsföretag som sätter anställningsförhållanden och arbetsvillkor under press. Vilka fackliga strategier fungerar för att möta dom här problemen? Med i panelen: Sofia Södergren Poikulainen, Transportarbetarförbundet Ciczie Weidby, riksdagsledamot för Vänsterpartiet som sitter i arbetsmarknadsutskottet Anton Hultberg, Gigwatch Leder samtalet gör Sam Carlshamre
 • Facksnack podcast

  Facksnack #4: Fackets framtid

  46:52

  Det här är poddversionen av https://youtu.be/yGcDiu-3X4k (vår livesändning) från Vänsterpartiets fackliga rikskonferens som hölls helgen den 18-19 september på Clarion Hotel Stockholm. Fackföreningsrörelsen står idag inför en rad utmaningar - lägre organisationsgrad och medlemsdemokrati, liksom utbredning av allt osäkrare anställningsformer som försvårar organisering. Samtidigt har vi sett konflikter inom LO-kollektivet, där olika förbund inte alltid drar jämt. I det här samtalet diskuterar fackligt aktiva vänsterpartister sina perspektiv på de här frågorna. Deltagare: Lars Henriksson, Skyddsombud på Volvo Torslandaverken och redaktör för arbetsplatstidningen Kvasten. Jeanette Stojic, ombudsman IF Metall Västra Skåne. Marta Aguirre, SEKO pendelklubben. Samtalet leds av Sam Carlshamre.
 • Facksnack podcast

  Missa inte ett avsnitt av Facksnack och prenumerera på det i GetPodcast-appen.

  iOS buttonAndroid button
 • Facksnack podcast

  Facksnack #3: Gigjobben - del 1

  45:18

  Temat för dagens avsnitt är en fråga som tagit allt mer utrymme i den politiska debatten de senaste åren: de så kallade gigjobben. Enligt sina förespråkare en väg in på arbetsmarknaden, och ett nytt ”flexibelt” sätt att få jobb. Enligt kritikerna snarare en ny sorts daglöneri, som omöjliggör rimliga villkor och skäliga löner, och snarare låser fast människor i marginalisering och utsugning. I det här samtalet kommer vi att diskutera dels gigjobbens vara eller inte vara i sig, och dels just försöka få rätsida på den här triangeln mellan bransch/anställda, fack och politik. Hur kan vi bäst kämpa för bättre villkor och löner? Vad om något kan och behöver politiken göra för att underlätta den kampen? Vad behöver fackförbunden lära sig för att kunna bedriva sin verksamhet effektivt under de här nya villkoren? (Du kan se samtalet med bild på Vänsterpartiets YouTube: https://youtu.be/K1t9lw9_38g) I panelen: Anton Hultberg - Aktiv i Gigwatch och Transport, tidigare skyddsombud på Movebybike. Sofia Södergren Poikulainen - Ordförande i Transports Stockholmsavdelning. Ciczie Weidby - Ledamot i arbetsmarknadsutskottet, Vänsterpartiet. Programledare är Samuel Carlshamre. Avsnittet är det första av två på temat – del två spelas in live under den kommande Fackliga rikskonferensen under helgen den 18-19 september. (Notera även att avsnittet spelades in i början på sommaren, därav kan det förekomma en och annan obsolet tidsmarkör.)
 • Facksnack podcast

  Facksnack #2: Vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss

  1:01:26

  Vad gör vi på jobbet och vad gör jobbet med oss? Frågan om löner och anställningsvillkor upptar idag en stor del av utrymmet i fackliga diskussioner och avtalsrörelser. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och ensidigt bestämma över vad vi gör på jobbet ifrågasätts däremot sällan offentligt, och frågor om makt och inflytande har länge fått stå tillbaka.  Så har det dock inte alltid varit: I den stora gruvarbetarstrejkens efterdyningar, som följdes av 1970-talets strejkvåg, uppstod en omfattande diskussion i fackföreningar om meningsfull och samhällsnyttig produktion. Kampen för ”det goda arbetet” blev en facklig stridsfråga, och fackligt självförtroende banade vägen för nya synsätt på arbetsplatsens utformning som uppvärderade kunskap, arbetsvariation och trivsel, och som även fick genomslag på många arbetsplatser. Sedan dess har samhällsutvecklingen sprungit vidare, och gamla plågor har kommit tillbaka: Löpande band-produktion är på modet i både industri och välfärd, och ett alltmer slimmat arbetsliv överhuvudtaget gör att väldigt många känner att deras arbete tappas på mening och samhällsvärde.  David Eklind Kloo, med en gedigen facklig bakgrund som förtroendevald inom Kommunal och anställd i Handels, är författare till boken ”Arbetets mening – vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss”. I den intervjuas arbetare från olika arbetsplatser om hur man upplever sin arbetssituation. Utifrån olika horisonter - hemtjänst, industri, butiksförsäljning och start-ups inom produktutveckling - ger boken vittnesbörd åt vad som i själva verket är ett stort och växande samhällsproblem. Den leder också till frågor om kapitalets makt över våra arbetsplatser, och om behovet av att utmana denna. I det här avsnittet av Facksnack diskuterar David Eklind Kloo med Jan-Olov Carlsson – som i sitt fackliga engagemang inom bilindustrin varit med och implementerat ”Det goda arbetet” men också sett hur dessa strävanden rullats tillbaka när löpande bandet återkommit – och Ciczie Weidby, riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet för Vänsterpartiet och tidigare mångårig ordförande för Handelsklubben på Ikea i Jönköping. Allt under ledning av vår programvärd, Samuel Carlshamre.
 • Facksnack podcast

  Facksnack #1: Lärdomar av kommunalarbetarstrejken 2003: Tar vi fajten?

  1:05:40

  Kommunalstrejken 2003 var den senaste stora arbetsmarknadskonflikten i välfärden. Det var också den största strejken i Kommunals historia: 86 000 medlemmar togs ut aktivt strejken som varade i en dryg månad. Strejkande arbetare – oftast kvinnor – med röda jackor med texten Vi tar fajten demonstrerade på torg i hela landet och många av dem fick en första strejkerfarenhet. Samtidigt ägnade sig politiker från både vänster och höger på olika håll åt att låsa upp skolor, och den socialdemokratiska regeringen utövade påtryckningar för att pressa Kommunal till en uppgörelse. En sådan kom också till slut. Det blev ett nytt avtal, som långt ifrån alla var nöjda med, och bilderna av resultatet går isär bland dom inblandade. Hur upplevde dom kommunalare som var engagerade strejken? Vilka lärdomar går att dra utifrån den gjorda erfarenheten? Och vad säger strejken på ett djupare plan, om gräsrotsorganisering, fackligt arbete inom välfärden, och vilka effekterna strejker och mobilisering har på klassmedvetande? ”Facksnack” är Facklig vänsters nya studioprogram, och i detta premiäravsnitt diskuterar Kristin Linderoth, aktuell med avhandlingen ”Kampen om välfärdsarbetets värde: Fackligt aktiva kommunalare minns strejken 2003”, med Lena Ericson Höijer och Elisabeth Antfolk, fackligt aktiv och sektionsordföranden i Kommunal. Allt under ledning av vår programvärd, Samuel Carlshamre. Ljudet är inte helt 100 och det beror på att samtalet är inspelat via Zoom. Bättring utlovas!

Kom åt alla poddsändningar i gratisappen GetPodcast.

Prenumerera på dina favoritpoddar, lyssna på avsnitt offline och få spännande rekommendationer.

iOS buttonAndroid button