Adding Minds podcast

Adding Minds

co-creation Anders Wikström, Anna Harryson and Martin Roos; addingminds.se

Adding Minds handlar om vår förmåga till ”reflection-in/on-action”. Vi vill i denna poddserie belysa organisationers utmaningar inom ledarskap, innovation, strategi, omställningsförmåga och förändringskraft. Vi blandar samtal med musik i studion och reflekterar utifrån aktuell forskning. Vi vill bidra till ”co-creation” där fokus är på frågan och perspektiven snarare än på svaren. Genom diskussioner med vetenskapliga kopplingar fördjupar vi kunskap och ger tips om förmågor såväl som verktyg och metoder för hur utveckling kan faciliteras i både små och stora organisationer.

10 avsnitt

 • Adding Minds podcast

  Målsökning, målstyrning och det värdefulla däremellan

  55:12

  Vad har städning av skrivbord med skapandet av musik att göra? I dagens avsnitt fördjupar vi oss i begreppen kultur och klimat samt hur vi kan balansera våra förutsättningar för innovation, produktivitet och välmående. Vad saknas i våra organisationer idag och hur påverkar det allt vi behöver åstadkomma i våra organisationer idag och vara förberedda inför morgondagen. Vi bjuder er på ett samtal via Annas städning av skrivbord till Martin's musikskapande där dessa exempel beskriver den balansering som behövs för att skapa långsiktig hållbarhet. Det handlar alltså inte bara om att finna balans mellan de faktorer som skapar förutsättningarna utan att över tid balansera dessa faktorer. V utgår från två texter denna gång där Anders har skrivit den ena "Att balansera förutsättningar för välmående, innovation och produktivitet" där olika faktorer beskrivs för att skapa framgång i det vi vill åstadkomma samt skapa långsiktig hållbarhet i våra organisationer. Samt en HBR-artikel "The hard truth about innovative cultures" där bland annat kontrasten mellan intolerans för inkompetens samt tolerans för att göra fel är en viktig utgångspunkt. För Anna blir detta både "blommigt" och "agenda" på samma gång och Anders bjuder på insikter från IDEO. Länkar till artiklarna: The hard truth about innovative cultures, Gary P. Pisano https://hbr.org/2019/01/the-hard-truth-about-innovative-cultures Att balansera förutsättningar för välmående, innovation och produktivitet, Anders Wikström https://www.dropbox.com/s/ucnbztjc4en0vgi/Balansera%20v%C3%A4lm%C3%A5ende-innovation-produktivitet.pdf?dl=0 Välkomna!
 • Adding Minds podcast

  Klokskap, hur släpper vi loss det...

  1:02:36

  Inför detta avsnitt blev vi uppmanade att ha ett samtal runt "klokskap" från vår gäst Anneli Lie. Och jo visst dyker vi ner i klokskap och vänder runt på det i vanlig ordning. Vi hamnar i den psykologiska trygghet som krävs för att kunna vara kloka tillsammans med andra och vilka förutsättningar som behöver finnas på plats. Vi har djupdykt i en artikel från NYTimes om hur Google identifierade framgångsfaktorer för deras team och vilka verktyg som behövs för att kunna prata om dessa faktorer som ofta är abstrakta och svåra att sätta ord på då de berör våra känslor. Som sagt så har vi dykt ner i en artikel från NYTimes som ni hittar här: https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html Men vi återvänder också lite till den psykologiska tryggheten och en nyligen publicerad HBR-artikel av Amy C. Edmondson och Mark Mortensen som ni hittar här: https://hbr.org/2021/04/what-psychological-safety-looks-like-in-a-hybrid-workplace
 • Adding Minds podcast

  Missa inte ett avsnitt av Adding Minds och prenumerera på det i GetPodcast-appen.

  iOS buttonAndroid button
 • Adding Minds podcast

  Kraften i olikheter, den inre och yttre

  57:48

  Att tänka olika är en stor styrka för att både förstå problem och lösa dessa. Dock innebär det att tid behöver investeras på att låta olikheter få ta plats och komma till nytta. Vi diskuterar hur det är möjligt att skapa olikheter hos sig själv, det som går under benämningen "diversity of the mind" men även de olika paradoxer som olikheter mellan människor faktiskt för med sig. Och vad missar vi ofta i att lyfta in i olikheter i våra organisationer. Till vår hjälp har vi bjudit in Anneli Lie, och provar på att föra samtalet mellan fyra personer istället för tre. Annelie bjuder på egna erfarenheter gällande olikheter, där "tågresan" är extra spännande.  Till vårat stöd i detta avsnitt har vi naturligtvis några artiklar som hjälper oss spänna upp rymden runt olikheter. Diversity of the mind, Nel Mostert The forgotten dimension of diversity, Paul Ingram The paradox of diversity management, creativity and innovation, Nigel Basset-Jones
 • Adding Minds podcast

  Omstart, och nu då...

  58:02

  Med fokus på omstart så gräver vi oss ner i en artikel från Harvard Business Review som heter ”Learning from the future” där ett antal verktyg och metoder redogörs för att kunna fortleva och överleva i turbulenta tider. Är det nödvändigt att starta om och vad betyder det för mig och min organisation? Vi slår ett slag för scenario-planering som verktyg för att bygga upp minnen av tänkta scenarios i framtiden, dessa minnen är starka signaler till vårt beslutsfattande. Och, jodå det går att skapa minnen av framtiden. Något som vår svenska hjärnforskare David Ingvar skrivit om… Vi funderar över om detta är något för alla eller bara de stora organisationerna, kanske ska vi inför nyår göra ett antal scenarios för att underlätta vårt individuella beslutsfattande under 2021. Hur tänker du göra inför 2021, vänta och se eller ta tag i framtida scenarios redan nu så att du kan stå rustad när situationer uppkommer som påminner om dina scenarios? Fördjupning och lästips: Learning from the future, J. Peter Scoblic https://hbr.org/2020/07/learning-from-the-future Learning from the future, David Ingvar https://www.academia.edu/7827329/Re_reading_Memories_of_the_future Färdplan svensk industri https://www.ri.se/sites/default/files/2020-05/F%C3%A4rdplan%20rapport%20final2.pdf Affärsplan Eskilstuna – framtiden https://affarsplaneskilstuna.se/wp-content/uploads/2017/08/Affarsplan-ESKILSTUNA-20170511-3.pdf Om Charles Sanders Peirce, https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce Om ”Abduction” https://en.wikipedia.org/wiki/Abductive_reasoning Lite djupare om abduktion och hur det används inom design och innovation av Kees Dorst https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142694X11000603 Resan till månen, John F Kennedy Snabbspåret https://www.youtube.com/watch?v=th5A6ZQ28pE Långa spåret https://www.youtube.com/watch?v=QXqlziZV63k
 • Adding Minds podcast

  Framgångsrik förnyelse

  1:00:58

  Vad är framgång och vad definierar förnyelse är några av de saker vi diskuterar i detta avsnitt. Men varför är det så svårt att förnya en organisation och vad är det vi behöver lära oss att hantera för att lyckas? Vi fördjupar oss i en artikel i MGMT där Mattias Axelson (forskare vid Handels i Stockholm) beskriver hur han uppfattar läget samt vad man kan göra för att uppnå framgångsrik förnyelse. Enligt Mattias finns det två aspekter som är av vikt, dels nivå av komplexitet och dels organisatoriskt sammanhang. Detta leder till ett ramverk för att möjliggöra förflyttning. För all förnyelse behöver utgå från ett nuläge. Men vi kommer även in på hur dagens organisationer leds och styrs och hur det påverkar framgångsrik förnyelse... Naturligtvis lämnar vi er med nya frågor, kanske något utropstecken och en hel del att fortsätta fundera på. Men vi ger också några handfast tips på hur man kan ta nästa Tage och vill ni veta mer så finns några referenser nedan. Fördjupning och lästips: Dold Potential - att skapa innovativa affärer - 2020, Mattias Axelson - http://mgmt.imit.se/#dold-potential Dold potential - Så skapas innovation utanför kärnaffären - 2020, Mattias Axelson - https://www.mattiasaxelson.se/dold-potential The systems approach to innovation management - 2019, Mats Magnusson och Magnus Karlsson - https://innovationmanagementsystem.com/portfolio-items/the-systems-approach-to-innovation-management/
 • Adding Minds podcast

  Att hantera komplexitet

  54:12

  I en värld som blir allt mer komplex behöver vi bli bättre på att förstå och hantera komplexitet i vår vardag. Det handlar många gånger om  beslutsfattande och hur det fungerar. Samtidigt som vi individer kan behöva befinna oss i ovisshet under tiden det tar för ny kunskap att utvecklas, för är en situation komplex kan vi inte förlita oss på det vi redan vet vi behöver ny kunskap! Vi diskuterar en modell (The Cynefin model) för beslutsfattande som kan beskrivas som en modell för förståelse av vilken typ av agerande som behövs beroende på situation. Situationer behöver landa i ovisshet för att sedan förstås utifrån fyra områden; enkel, komplicerad, komplex eller kaos. Detta styr sedan vårt beslutsfattande och de tillvägagångssätt som skapar värde i den specifika situationen. Vi diskuterar och fördjupar området men öppnar upp för flera frågor än vad vi ger svar på, tror vi... Fördjupning och lästips: A Leader’s Framework for Decision Making by David J. Snowden and Mary E. Boone https://hbr.org/2007/11/a-leaders-framework-for-decision-making The Cynefin framework short video bt David J. Snowden https://www.youtube.com/watch?v=N7oz366X0-8 The innovation Journey by Andrew H. Van de Ven https://www.amazon.com/Innovation-Journey-Andrew-Van-Ven-ebook/dp/B000WBG6SW
 • Adding Minds podcast

  Vad innebär "reflection-in-action" och hur påverkar det oss

  1:04:18

  I tredje avsnittet har vi valt att prata om "reflection in/on action". Det handlar alltså om hur vi som professionella reflekterar under tiden vi agerar, samt vad det innebär för oss som ledare i form av att leda sig själv och andra. Begreppet "reflection-in-action" kommer från MIT-professorn Donald Schön och beskrivs välformulerat i hans bok "The reflective practitioner - how professionals think in action" från 1983 och ses av många som en banbrytande bok om reflektion. Vi kommer tillbaka till ett tidigare avsnitt om vikten av att kunna formulera och ställa kraftfulla frågor. Visst har Schön fått kritik kopplat till sin teori, men vi tycker ändå att det finns viktiga lärdomar att sprida vidare till våra lyssnare. Vad skiljer det ogenomtänkta, oreflekterade och oplanerade "knowing-in-action" från "intuition-in-action" och "reflection-in-action" kan man fundera över. Vi diskuterar begreppen och ger exempel på hur vi använder oss av de i olika sammanhang och vad det får för konsekvenser. Fördjupning och lästips: https://infed.org/mobi/donald-schon-learning-reflection-change/ https://www.amazon.com/Reflective-Practitioner-Professionals-Think-Action/dp/0465068782 https://hbr.org/1977/09/double-loop-learning-in-organizations https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Schön
 • Adding Minds podcast

  Vad innebär kraftfulla frågor...

  1:01:32

  I vårt andra avsnitt behandlar vi området Powerful Questions, eller kraftfulla frågor. Hur kan man använda dem och varför? Vi diskuterar kring begreppet och visar på exempel. Vi flyter också utanför ämnet ett par gånger och spelar Martins musik. Vi hänvisar till addingminds.se och efterlyser exempel på kraftfulla frågor. Håll till godo med poddavsnitt nr 2 önskar Anders, Anna och Martin! Lästips: Handlingsstark, så maxar du ditt och andras engagemang. Joakim Ahlström The business case for curiosity, https://hbr.org/2018/09/curiosity#the-business-case-for-curiosity
 • Adding Minds podcast

  Hur man kan förstå värde...

  1:19:58

  I vårt första avsnitt fokuserar vi på "värde" och hur man kan definiera värde. Vi fördjupar oss i de olika element som värde består av, allt utifrån våra egna erfarenheter kompletterat med vad forskningen säger om värde. Visste du t.ex. att det finns flera än 30 värde-element, har du koll på vilket värde som du skapar för dina kunder/användare? Vill du lära dig mera om värde och vilka element som man kan bygga värde inom så finns artikeln från Harvard Business Review här: https://hbr.org/2016/09/the-elements-of-value Om du inte nöjer dig med den information finns mera här: https://media.bain.com/elements-of-value/# Och är du intresserad av vad som gäller för B2B så kan du kika in här: https://media.bain.com/b2b-eov/
 • Adding Minds podcast

Kom åt alla poddsändningar i gratisappen GetPodcast.

Prenumerera på dina favoritpoddar, lyssna på avsnitt offline och få spännande rekommendationer.

iOS buttonAndroid button