Spandugino Podcasts podcast

Spandugino Podcasts

Editura Spandugino

Din același izvor din care s-au născut Fundația Spandugino și Editura Spandugino, urmând aceleași principii profunde ce își doresc să promoveze un model cultural al calității și responsabilității, Spandugino Podcasts se naște pentru a contribui la misiunea comună pe care Fundația și Editura
Spandugino o servesc, adresându-se într-un format modern, tinerilor și tuturor celor ce își doresc să creeze un viitor mai bun, prin educație.

18 episodi

 • Spandugino Podcasts podcast

  Reziliența prin cultură. Pentru ca sunetele să devină muzică | Elizabeth Sombart

  53:47

  Podcastul „Reziliența prin cultură” propune repere și idei pornind de la care putem converti provocările actuale în ocazii de întărire interioară, deschidere spirituală și renaștere comunitară. Cum ne poate ajuta, astăzi, Beethoven? Cum ne poate ajuta Beethoven să înțelegem ce se întâmplă cu noi? Unde se află adevărul muzicii: în spatele emoțiilor sau dincolo de acestea? Există oare un suflet al muzicii, un suflet muzical sau este doar o invenție? Putem să punem semnul de egalitate între muzica sublimă, înălțătoare și tăcere? Dacă muzica este un principiu al iubirii, care este calea de a integra muzica în iubire? Explorând principiile fenomenologiei muzicale a lui Sergiu Celibidache, principii care se regăsesc și în pedagogia Resonnance, dialogul dintre publicistul și scriitorul Cristian Pătrășconiu și Elizabeth Sombart, pianistă și fondatoare a Fundației Resonnance, prilejuiește o splendidă incursiune în universul muzicii clasice, din perspectiva mesajului pe care aceasta ni-l poate transmite, și a legăturii cu adevărul divin pe care fiecare dintre noi îl avem înlăuntrul ființei noastre.
 • Spandugino Podcasts podcast

  Reziliența prin cultură. Inteligența inimii | Bogdan Tătaru-Cazaban

  59:34

  Podcastul „Reziliența prin cultură” propune repere și idei pornind de la care putem converti provocările actuale în ocazii de întărire interioară, deschidere spirituală și renaștere comunitară. Cum arată peisajul lăuntric al unui om virtuos? Cât de importantă este educarea predispozițiilor noastre naturale, astfel încât acestea să se transforme în virtuți? Am avea nevoie astăzi de o autentică școală a virtuților? Ce presupune „convivialitatea spirituală” și ce fel de ipostaze umane implică în diferitele sale forme de manifestare? Poate fi privită inima drept locul privilegiat al întâlnirii omului cu Dumnezeu și al unor revelatoare experiențe de cunoaștere? Pentru cei ce le dobândesc, virtuțile sunt semne de vulnerabilitate sau, dimpotrivă, stimulează nebănuite rezervoare de energie interioară? Care sunt marile virtuți teologale și cum contribuie acestea la recâștigarea inimii și a subtilelor sale nuanțe, atât de necesare unei existențe virtuoase? Explorând arhitectura ideatică a volumului „Inteligența inimii. Schițe pentru un portret al virtuții”, dialogul dintre publicistul și scriitorul Cristian Pătrășconiu și Bogdan Tătaru-Cazaban, istoric al religiilor și doctrinelor filosofice, prilejuiește o distinsă pledoarie pentru unitatea ființei umane, din perspectiva dobândirii și a exprimării depline a virtuților ce ne călăuzesc spre cerul inimii, spațiul unor indicibile și miraculoase experiențe lăuntrice, dar și al unor surprinzătoare epifanii, datorate prezenței lui Dumnezeu. Cartea „Inteligența inimii” este disponibilă aici: https://bit.ly/Inteligenta-Inimii
 • Spandugino Podcasts podcast

  Non perdere nemmeno un episodio di Spandugino Podcasts. Iscriviti all'app gratuita GetPodcast.

  iOS buttonAndroid button
 • Spandugino Podcasts podcast

  Reziliența prin cultură. Portret Romulus Rusan | Ana Blandiana

  1:14:06

  Podcastul „Reziliența prin cultură” propune repere și idei pornind de la care putem converti provocările actuale în ocazii de întărire interioară, deschidere spirituală și renaștere comunitară.Care sunt dimensiunile majore ce definesc profilul public al lui Romulus Rusan? Se poate afirma că implicarea sa civică a pus în umbră latura literară? S-ar putea face o paralelă între opera istorico-instituțională și cea de ficțiune a lui Romulus Rusan? În ce fel comunică între ele aceste două coordonate fundamentale? Să fie, oare, vorba despre un „duh” ardelenesc ce plutește asupra amândurora? Există încă o parte semnificativă a operei sale rămasă în manuscris? Cât de importantă a fost perioada petrecută la Comana, considerată un mic Paradis al scrisului, pentru evoluția literară a celor doi autori, Ana Blandiana și Romulus Rusan? Cum erau călătoriile înainte de 1989? Într-un tonic și alert dialog-confesiune, publicistul și scriitorul Cristian Pătrășconiu și Ana Blandiana, poetă și eseistă, explorează seria de autor dedicată lui Romulus Rusan la Editura Spandugino, evocând personalitatea sa complexă și poliedrică, în care se disting, deopotrivă, calitățile remarcabile ale omului, reflexiile scriitorului preocupat de valențele stilistice ale unei proze subtile și minimaliste, precum și impresionantul profil al istoricului implicat în zona civismului și în admirabilul efort de recuperare și consemnare atentă a istoriei noastre recente.Seria de autor Romulus Rusan este disponibilă aici: https://bit.ly/Romulus-Rusan
 • Spandugino Podcasts podcast

  Reziliența prin cultură. Portret C.D. Zeletin | Georgeta Filitti

  1:33:05

  Podcastul „Reziliența prin cultură” propune repere și idei pornind de la care putem converti provocările actuale în ocazii de întărire interioară, deschidere spirituală și renaștere comunitară. Care sunt virtuțile unei autentice prietenii intelectuale? Cum se explică preferința savantului C. D. Zeletin pentru efervescenta perioadă cunoscută sub denumirea la Belle Époque? În ce măsură a contat efortul său de cercetare în descoperirea unor valoroase documente românești în arhivele internaționale? S-ar putea afirma că admirabila lui rigoare, datorată studiilor medicale, i-a influențat explorările istorice și filologice? Cât de importantă este corespondența dintre personalități pentru înțelegerea profundă a unei epoci culturale? În ce termeni poate fi descrisă lumea faimoaselor saloane pariziene de la începutul secolului al XX-lea? Cum se reflecta fascinanta personalitate a Elenei Bibescu în percepția afectivă a contemporanilor săi? Pornind de la impresionantul volum pe care C. D. Zeletin i-l dedică principesei Elena Bibescu, dialogul dintre publicistul și scriitorul Cristian Pătrășconiu și Georgeta Filitti, istoric de prestigiu și o fină cunoscătoare a personalităților care au marcat istoria modernă a României, prilejuiește o pasionantă incursiune în viața și opera eruditului autor, dar și în radioasa atmosferă la Belle Époque, cu inflexiunile ei captivante, care nu ocultează însă contradicțiile și jocul de lumini și umbre specifice acestei lumiColecția C.D. Zeletin poate fi găsită aici: https://bit.ly/CD-ZeletinPentru a fi la curent cu toate noutățile, episoadele noi de podcast și lansări de carte abonează-te aici: https://bit.ly/Spandugino
 • Spandugino Podcasts podcast

  Reziliența prin cultură. Literatura în context | Mircea Anghelescu

  40:52

  Podcastul „Reziliența prin cultură” propune repere și idei pornind de la care putem converti provocările actuale în ocazii de întărire interioară, deschidere spirituală și renaștere comunitară.Ne-am putea imagina literatura ca pe un paradis sau ar trebui să o privim, mai degrabă, ca pe un purgatoriu? De ce e important să o receptăm în raport cu contextul epocii în care a apărut? Cum sunt contextele literaturii de astăzi –pulverizate în mii de lumi posibile – în comparație cu cele din trecut? Este posibil accesul la înțelepciune și la verticala cunoașterii prin intermediul cărților citite? În ce fel se transformă literatura în viață, devenind o reflexie a lumii și a oamenilor? Există o „vârstă de aur” a literaturii? Ce înseamnă, pentru un istoric literar, inefabila chemare a bibliotecii? Pe firul unor întrebări inspirate de volumul „Literatura în context”, dialogul dintre publicistul și scriitorul Cristian Pătrășconiu și Mircea Anghelescu, profesor emerit al Universității din București, specialist în istorie literară și literatură comparată, tatonează linia fină ce separă literatura de viață, explorând itinerariile personale spre lumea cărții și zonele de convergență dintre metamorfozele experiențelor de lectură, amprenta discretă a contextului istoric și nesfârșitul câmp textual, pe canavaua căruia se întâlnesc o serie de generații și de direcții ale gândirii.Cartea „Literatura în context” poate fi găsită aici: https://bit.ly/Literatura-in-context
 • Spandugino Podcasts podcast

  Reziliența prin cultură. Utilitatea inutilului. Manifest | Andrei Cornea

  1:21:34

  Podcastul „Reziliența prin cultură” propune repere și idei pornind de la care putem converti provocările actuale în ocazii de întărire interioară, deschidere spirituală și renaștere comunitară. În ce constă utilitatea inutilului? Poate fi inutilul o cale care duce către noi înșine? Există oare o legătură între realitatea autentică și mediul de simulacre, umbre și ficțiuni în care trăim închiși ca într-o peșteră? Ce ar trebui să facem pentru a ne elibera, pentru a ieși din această peșteră a condiției umane, descrisă în alegoria lui Platon? Educația se poate dovedi o cale de salvare? Ce s-a pierdut în educație în ultimii 10–15 ani? Ce rol a avut reforma Bologna asupra nivelului învățământului universitar din Europa și din România? Au devenit oare universitățile niște întreprinderi, cu profesori pe post de birocrați și studenți drept clienți? Cum se articulează acestea cu logica profitului, pe de o parte, și cu scopul înalt al educației, pe de cealaltă parte? Actuala criză din educație a apărut pentru că avem un exces sau un deficit de ceea ce este util? Criza, în general, este mai curând o excepție sau este regula, cel puțin în societatea occidentală din ultimele două veacuri? Ne pot oferi clasicii, „cei vechi”, soluții pentru problemele și crizele de astăzi? Pornind de la volumul Utilitatea inutilului. Manifest, al profesorului italian Nuccio Ordine, dialogul purtat de publicistul și scriitorul Cristian Pătrășconiu cu Andrei Cornea, traducător de elită, prozator, eseist și profesor universitar, sondează câteva dintre marile teme ale culturii și ale practicii educației contemporane, insistând asupra ideii că inutilul nu este doar util, ci este esențial pentru păstrarea echilibrului și a sănătății societăților. Cartea Utilitatea inutilului. Manifest de Nuccio Ordine a apărut la Editura Spandugino și este disponibilă la adresa: https://edituraspandugino.ro/acasa/143-utilitatea-inutilului-manifest.html.
 • Spandugino Podcasts podcast

  Reziliența prin cultură. Portret C.D. Zeletin | Smaranda Bratu Elian

  1:30:15

  Podcastul „Reziliența prin cultură” propune repere și idei pornind de la care putem converti provocările actuale în ocazii de întărire interioară, deschidere spirituală și renaștere comunitară.Care este locul lui C. D. Zeletin în cultura românească actuală? Putem vorbi despre o vocație renascentistă în cazul acestui poet, prozator, istoriograf, traducător din poezia italiană şi franceză, care s-a afirmat și ca un strălucit om de ştiinţă, medic şi profesor universitar de biofizică? Prin ce anume se unicizează traducerile sale din creația literară a lui Michelangelo? De ce trebuie să prețuim scriitorii clasici în această lume care trăiește acut sub semnul efemerului? În ce epocă și-ar fi dorit să trăiască, de fapt, ființa lui adâncă? Cât de mult aprecia discreția, moderația și micile bucurii ale vieții în lumea noastră contemporană, atât de agitată și de zgomotoasă? Explorând impresionanta serie de autor pe care Editura Spandugino i-o dedică lui C. D. Zeletin, dialogul dintre publicistul și scriitorul Cristian Pătrășconiu și Smaranda Bratu Elian, profesor universitar, unul dintre cei mai valoroși specialiști în limba și literatura italiană, prilejuiește o tandră evocare a acestei personalități creatoare de excepție, o redescoperire a experiențelor sale de viață și umane, dar și o incursiune într-o operă unică și polimorfă, în care arta de a transpune metaforic raționalul se îmbină cu o subtilă hermeneutică a limbajului poetic.Colecția C.D. Zeletin poate fi găsită aici: https://bit.ly/CD-Zeletin
 • Spandugino Podcasts podcast

  Reziliența prin cultură. Linia de contur. Cronici literare II | Daniel Cristea-Enache

  1:22:06

  Podcastul „Reziliența prin cultură” propune repere și idei pornind de la care putem converti provocările actuale în ocazii de întărire interioară, deschidere spirituală și renaștere comunitară. Care este rolul criticului literar? Cum poate funcționa literatura ca ghid pentru viața reală? Care sunt marile virtuți ale faptului de a face cronică literară? Cum citim literatură? Cum ne schimbă cărțile de proză, memorialistică, poezie pe care le citim? Ce înseamnă realitatea literaturii și cum se articulează aceasta cu realitatea propriu-zisă? Este dictatura mai „bună” pentru poezia românească decât condiția de libertate? Cum a influențat schimbarea de paradigmă – politică, socială, culturală – literatura română din ultimii 30 de ani? Acestea sunt doar câteva dintre marile teme și întrebări explorate în captivanta convorbire purtată de publicistul și scriitorul Cristian Pătrășconiu cu Daniel Cristea-Enache, profesor și critic literar, figură marcantă în cronica literară de întâmpinare din ultimele aproape trei decenii. Folosind ca pretext volumul recent publicat de Daniel Cristea-Enache la Editura Spandugino, Linia de contur. Cronici literare II, consacrat poeziei, dialogul examinează lucid atât literatura și condiția auctorială din contemporaneitate, cât și critica literară și dinamica demersului de evaluare și valorizare în poezie și proză.Volumul este disponibil la adresa: https://edituraspandugino.ro/acasa/169-linia-de-contur-2.html
 • Spandugino Podcasts podcast

  Reziliența prin cultură. Colecția Reziliență și speranță | Lucian Negoiță

  54:23

  Podcastul „Reziliența prin cultură” propune repere și idei pornind de la care putem converti provocările actuale în ocazii de întărire interioară, deschidere spirituală și renaștere comunitară.Ce înseamnă reziliența? De ce este considerată „paradigma unei noi renașteri”? Cât de importantă este speranța pe acest drum al reconstrucției interioare? Procesul de reziliență are o dimensiune spectaculară sau este, în mod esențial, un semn distinctiv al discreției, o explorare lăuntrică săvârșită în intimitate? Poate fi considerată reziliența o școală a ascultării și atenției? Ce devine mai important pe parcursul său: drumul sau ținta? Pe firul unor întrebări esențiale, dialogul dintre publicistul și scriitorul Cristian Pătrășconiu și Lucian Negoiță, psiholog și psihoterapeut, investighează arhitectura teoretică a conceptului de reziliență, așa cum se reflectă în cărțile colecției „Reziliență și speranță”, precum și valențele vindecătoare ale acestui proces al devenirii, în care spiritualitatea, compasiunea și altruismul reprezintă tot atâtea mecanisme de recompunere interioară și de readaptare la mediu, favorizând o creștere în toate aspectele existenței umane.Colecția „Reziliență și speranță” poate fi găsită aici: https://bit.ly/Rezilienta-si-speranta
 • Spandugino Podcasts podcast

  Reziliența prin cultură. Imposibila pace în Mediterană | Ioan Stanomir

  1:00:48

  Podcastul „Reziliența prin cultură” propune repere și idei pornind de la care putem converti provocările actuale în ocazii de întărire interioară, deschidere spirituală și renaștere comunitară.În ce măsură ar putea fi privită Marea Mediterană ca o matcă a civilizației noastre contemporane ori ca un creuzet al lumii viitoare? Ce schimbări s-au produs, de-a lungul unei istorii tumultuoase, în urma succedării numeroaselor straturi de cultură și civilizație pe cele două țărmuri ale Mediteranei? De ce este atât de riscantă, în contextul escaladării violenței în această regiune de o extraordinară seismicitate, problema „transferurilor religioase”? În jurul unor întrebări de o incandescentă actualitate, dialogul alert dintre publicistul și scriitorul Cristian Pătrășconiu și Ioan Stanomir, scriitor, profesor universitar și gânditor politic, explorează tulburătorul volum „Imposibila pace în Mediterană”, evocând generosul orizont de idei surprins în miezul convorbirii dintre Boris Cyrulnik și Boualem Sansal, precum și stăruitoarea pledoarie pentru libertate și responsabilitate în spațiul mediteraneean, în jurul căruia s-a înfiripat însăși viața umanității.

Accedi a tutto il mondo dei podcast con l’app gratuita GetPodcast.

Iscriviti ai tuoi podcast preferiti, ascolta gli episodi offline e ricevi fantastici consigli.

iOS buttonAndroid button