CLO Level 2 Lessons podcast

CLO_115: It’s boring here

0:00
8:11
Manda indietro di 15 secondi
Manda avanti di 15 secondi

Dialogue: Numbers A: Zhe4li3 hao3 wu2liao2. Dou1 mei2you3 shen2me shi4 ke3yi3 zuo4 le ma? B: Wei4 shen2me ni3 bu4 ting1 yin1yue4? A: Wo3 xian4zai4 bu4 xiang3 ting1 yin1yue4. Na4 wo3men chu1qu4 zou3 zou3 ba. B: Ni3 xiang3yao4 qu4 na3li3? A: Guang4jie1 hao3 bu4 hao3? B: Dang1ran2 hao3, zou3 ba. Dialogue: Tones A: Zhèlǐ hǎo wúliáo. […]

The post CLO_115: It’s boring here appeared first on Chinese Learn Online.

Altri episodi di "CLO Level 2 Lessons"

 • CLO Level 2 Lessons podcast

  CLO_120: Level 2 Review III

  7:06

  Dialogue 1: Numbers A: Ni3 kan4 shang4qu4 bu4 tai4 kai1xin1. Zen3me le? B: Zhe4 zhou1mo4 wo3 ying1gai1 qu4 yi2ge sheng1ri4 yan4hui4, ke3shi4 wo3 bu4 xiang3 qu4. A: Wei4 shen2me? Sheng1ri4 yan4hui4 dou1 hen3 hao3 wan2 a. B: Na4 ni3 gen1 wo3 yi1qi3 qu4 ba. A: Cai2 bu2 yao4. Wo3 bu4 zhi1dao4 shi4 shei2 de sheng1ri4. […] The post CLO_120: Level 2 Review III appeared first on Chinese Learn Online.
 • CLO Level 2 Lessons podcast

  CLO_119: Level 2 Review II

  6:07

  Dialogue 1: Numbers A: Ni3 xiang3 yao4 kan4 wo3de zhao4pian4 ma? B: Hao3 a. Wa, ni3 you3 hao3 duo1 zhao4pian4. Zhe4xie1 ren2 shi4 shei2 a? A: Zhe4bian1 zhe4ge nan2 sheng1 shi4 wo3de ba4ba. B: Wa, ni3 ba4ba hen3 shuai4. A: Na4 dang1ran2. Zai4 ta1 pang2bian1 na4ge piao4liang4de nü3ren2 shi4 wo3de ma1ma. B: Zhen1de ma? Ni3 […] The post CLO_119: Level 2 Review II appeared first on Chinese Learn Online.
 • CLO Level 2 Lessons podcast

  Non perdere nemmeno un episodio di CLO Level 2 Lessons. Iscriviti all'app gratuita GetPodcast.

  iOS buttonAndroid button
 • CLO Level 2 Lessons podcast

  CLO_118: Level 2 Review I

  6:41

  Dialogue 1: Numbers A: Zao3 ān. B: A, hao3 jiu3 bu2 jian4. A: Ni3 zui4jin4 dou1 zai4 zuo4 shen2me? B: Wo3 zui4jin4 dou1 zai4 mang2 xue2 Zhong1wen2. A: Zai4 na3li3 xue2de? Zai4 da4xue2 ma? B: Bu4, wo3 zi4ji3 cong2 wang3lu4 shang4 xue2 de. A: Zai4 wang3lu4 shang4 ke3yi3 xue2 Zhong1wen2 ma? B: Dang1ran2 ke3yi3 a. […] The post CLO_118: Level 2 Review I appeared first on Chinese Learn Online.
 • CLO Level 2 Lessons podcast

  CLO_117: Any fun places around here?

  8:20

  Dialogue: Numbers A: Ni3 hao3, ni3 ke3yi3 gei3 wo3 jie4shao4 fu4jin4 you3 na3xie1 hao3 wan2 de di4fang1 ma? B: Ni3 bi3jiao4 xiang3 kan4 na3 yi1xie1 di4fang1? Wo3men zhe4 fu4jin4 you3 bo2wu4guan3, shu1ju2 hai2you3 gong1yuan2. A: Na4 wo3 neng2 zai4 shen2me di4fang1 mai3 dao4 pian2yi2 de dong1xi? B: O, zhe4 yang4 ni3 ying1gai1 qu4 wo3men dang1di4 […] The post CLO_117: Any fun places around here? appeared first on Chinese Learn Online.
 • CLO Level 2 Lessons podcast

  CLO_116: Between a Bank and a Convenience Store

  11:24

  Dialogue: Numbers A: Xiao3jie3, bu4 hao3 yi4si. Qing3wen4 yi1xia4, zhe4 fu4jin4 de you2ju2 zai4 na3li3? B: Xian1 zhi2 zou3. Zai4 guo4 yi2ge hong2lü4deng1. You2ju2 jiu4 zai4 yin2hang2 de ge2bi4. A: Na3 yi1 jia1 yin2hang2 de ge2bi4? B: Wo3 bu4 que4ding4. Ke3shi4 ta1 jiu4 zai4 yi1 jia1 yin2hang2 gen1 bian4li4 shang1 dian4 de zhong1jian1. Dialogue: Tones […] The post CLO_116: Between a Bank and a Convenience Store appeared first on Chinese Learn Online.
 • CLO Level 2 Lessons podcast

  CLO_115: It’s boring here

  8:11

  Dialogue: Numbers A: Zhe4li3 hao3 wu2liao2. Dou1 mei2you3 shen2me shi4 ke3yi3 zuo4 le ma? B: Wei4 shen2me ni3 bu4 ting1 yin1yue4? A: Wo3 xian4zai4 bu4 xiang3 ting1 yin1yue4. Na4 wo3men chu1qu4 zou3 zou3 ba. B: Ni3 xiang3yao4 qu4 na3li3? A: Guang4jie1 hao3 bu4 hao3? B: Dang1ran2 hao3, zou3 ba. Dialogue: Tones A: Zhèlǐ hǎo wúliáo. […] The post CLO_115: It’s boring here appeared first on Chinese Learn Online.
 • CLO Level 2 Lessons podcast

  CLO_114: Can I take your order?

  11:49

  Dialogue: Numbers A: Zhe4 shi4 cai4dan1 he2 kai1shui3. Ni3men xian1 kan4 yi1xia4, he1 bei1 shui3. Deng3 yi1xia4 wo3 zai4 hui2lai2 bang1 ni3men dian3 can1. B: Hao3. Xie4xie ni3. Ji3 fen1 zhong1 hou4. A: Qing3wen4, ke3yi3 bang1 ni3men dian3 can1 le ma? B: Wo3men yao4 liang3 fen1 jiao3zi hai2you3 liang3 wan3 suan1 la4 tang1. A: Zhe4 […] The post CLO_114: Can I take your order? appeared first on Chinese Learn Online.
 • CLO Level 2 Lessons podcast

  CLO_113: Do you need a smoking section?

  8:05

  Dialogue: Numbers A: Huan1ying2 guang1lin2. Qing3wen4 ji3 wei4? B: Liang3 wei4. A: Ni3 xu1yao4 dao4 xi1yan1 qu1 ma? B: Bu4 xu1yao4. A: Na4me qing3 zai4 zhe4li3 shao1 deng3 wo3 yi1xia4. Wo3 qing3 ren2 bang1 ni3 dai4 wei4. Zhe4bian1 qing3. Dialogue: Tones A: Huānyíng guānglín. Qǐngwèn jǐ wèi? B: Liǎng wèi. A: Nǐ xūyào dào xīyān […] The post CLO_113: Do you need a smoking section? appeared first on Chinese Learn Online.
 • CLO Level 2 Lessons podcast

  CLO_112: The air conditioner is broken!

  12:28

  Dialogue: Numbers A: Zhe4li3 hao3 re4. Ni3 ke3yi3 ba3 leng3qi4 da3kai1 ma? B: Qi1shi2 leng3qi4 huai4diao4 le, suo3yi3 wo3men zhi3 neng2 yong4 dian4feng1shan4. A: Xian4zai4 hao3 re4. Ni3 ju1ran2 mei2you3 leng3qi4! B: Zhi1qian2 jue2de bu4 shu1fu. Xian4zai4 bi3jiao4 neng2 shi4ying4 le. Dialogue: Tones A: Zhèlǐ hǎo rè. Nǐ kěyǐ bǎ lěngqì dǎkāi ma? B: Qīshí […] The post CLO_112: The air conditioner is broken! appeared first on Chinese Learn Online.
 • CLO Level 2 Lessons podcast

  CLO_111: Don’t forget your umbrella!

  10:02

  Dialogue: Numbers A: Wo3 xi1wang4 ming2tian1 de tian1qi4 hui4 hen3 hao3. Yin1wei4 wo3 xiang3yao4 dai4 xiao3hai2 qu4 gong1yuan2 wan2. B: Wo3 ting1 shuo1 hui4 xia4yu3. Suo3yi3 ji4de yao4 dai4 yu3san3. A: Ru2guo3 xia4yu3, wo3men hui4 dai1 zai4 jia1li3. Wo3 bu4 xiang3 rang4 xiao3hai2 sheng1 bing4. Dialogue: Tones A: Wǒ xīwàng míngtiān de tiānqì huì hěn […] The post CLO_111: Don’t forget your umbrella! appeared first on Chinese Learn Online.

Accedi a tutto il mondo dei podcast con l’app gratuita GetPodcast.

Iscriviti ai tuoi podcast preferiti, ascolta gli episodi offline e ricevi fantastici consigli.

iOS buttonAndroid button