Break in the Clouds podcast

Break in the Clouds

Break in the Clouds

Break in the Clouds là hệ sinh thái blog, podcast (và còn hơn thế nữa). Đây là nơi chia sẻ những góc nhìn về thế giới bên ngoài lẫn bên trong, và ủng hộ bạn thử nghiệm những điều mới để hiểu mình hơn mỗi ngày. Break in the Clouds (BitC) được Như Nguyễn M. khởi tạo, kể về những trải nghiệm nội tâm của Như với thế giới bên ngoài. Từ đó, chia sẻ cảm hứng sống can đảm; dám thử, dám sai đến các bạn trẻ.

16 episodi