رادیو راه با مجتبی شکوری podcast

رادیو راه: فصل سوم، قسمت سوم: پیدایش

0:00
50:32
Retroceder 15 segundos
Avanzar 15 segundos

--

کارگردان صوتی: محسن رحمانی

گرافیست: بهزاد نوحسینی

امور آی‌تی: علی آقایی

---

منابع مکتوب:

 

1- جهان چگونه مدرن شد اثر استیون گرین بلت - ترجمه مهدی نصرالله زاده - نشر بیدگل

 

Otros episodios de "رادیو راه با مجتبی شکوری"