ROZMOWA DNIA podcast

Robert Sabat, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ŚUW (29.04.2024)

29/4/2024
0:00
9:50
Retroceder 15 segundos
Avanzar 15 segundos
Na antenie Radia Kielce o godz. 8:30 (od poniedziałku do piątku). Codziennie inny gość, inny temat i ważny dla społeczeństwa problem. Trudne pytania i tylko 10 minut, aby na wszystkie odpowiedzieć. Dziennikarze Radia Kielce goszczą m.in. polityków, samorządowców, ludzi kultury, sportu, wymiaru sprawiedliwości.

Otros episodios de "ROZMOWA DNIA"