ROZMOWA DNIA podcast

Anna Mikołajczyk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (25.04.2024)

25/4/2024
0:00
10:01
Retroceder 15 segundos
Avanzar 15 segundos
Na antenie Radia Kielce o godz. 8:30 (od poniedziałku do piątku). Codziennie inny gość, inny temat i ważny dla społeczeństwa problem. Trudne pytania i tylko 10 minut, aby na wszystkie odpowiedzieć. Dziennikarze Radia Kielce goszczą m.in. polityków, samorządowców, ludzi kultury, sportu, wymiaru sprawiedliwości.

Otros episodios de "ROZMOWA DNIA"