0:00
1:19:49
Retroceder 15 segundos
Avanzar 15 segundos

חרבות ברזל היום ה 195 : חייבים להחזיר את החטופים, מה קרה אתמול בצפון, המלצה לדוקו לא מורכב, ולאן אפשר לטייל בחופשת הפסח

Otros episodios de "בוקר חדש - טל ברמן, תם אהרון, אביה פרחי"