0:00
1:50:17
Retroceder 15 segundos
Avanzar 15 segundos

חרבות ברזל היום ה 251 : שבועות במקלט לתושבי הצפון, חוק הגיוס והספר שביבי קרא במליאה, המאזינים בלונג דיסטנס, מהו החאג' הסעודי וטיול והמלצת טיול לגן לאומי מרשה-בית גוברין

Otros episodios de "בוקר חדש - טל ברמן, תם אהרון, אביה פרחי"