Baba od polskiego - lekcje podcast

"Niech gęba gębie daje w gębę" o "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza 1/2

0:00
32:13
Retroceder 15 segundos
Avanzar 15 segundos

O potęgo formy! Czy możliwe jest bycie sobą, czystą formą bez gęby?  Józio K. w wędrówce przez filozofię i sztukę dochodzi do smutnej prawdy. Krytykują szkołę, więc warto. Walą w papę, wiec warto. Mówią o gwałtach, gębie, pupie i kluskach - warto. 

Otros episodios de "Baba od polskiego - lekcje"