Viten og snakkis - en forskningspodkast podcast

Viten og snakkis - en forskningspodkast

OsloMet

I hver episode snakker vi med en forsker om et tema de kan inn og ut. I noen episoder kan du høre om nye forskningsfunn, mens i andre vil du høre en mer overordnet samtale om et tema. Felles for alle episodene er at gjestene våre har en kunnskaps- og forskningsbasert tilnærming til spørsmålene vi tar opp.

300 Episoder