Radio Ace podcast

Radio Ace

Radio.Ace

،پادکست رادیو آس پادکست ادبی هنری و روانشناسی است .به این شکل که قراره هیجانات انسانی رو بهتر بشناسیم اما نه فقط از منظر روانشناسی با جستجو در آثار ادبی برجسته ، آثار هنری و همچنین اسطوره های به جا مانده در طول تاریخ

12 Episoder