Ledelsesalmanakken podcast

Ledelsesalmanakken

Mobilize Strategy Consulting

Ledelsesalmanakken er en faglig time-out for dig, der er optaget af ledelse, organisering og strategi. Du praktiserer det selv eller hjælper nogen med det. Og du vil inspireres, udfordres, måske lære nyt. Hver måned opsøger vi ledere, praktikere eller teoretikere. Sammen undersøger vi aspekter af strategi, ledelse og organisering - som det udfolder sig i praksis. Fordi vi ved, at mange ledere savner tid i hverdagen til at reflektere over dét, der strategisk er vigtigt - og som kræver indsigt eller udsyn.

Podcasten er tænkt, talt og produceret af Mobilize Strategy Consulting. Musikken er "Idéer ad omveje", skrevet og spillet af Asbjørn Busk Jørgensen.

25 Episoder

 • Ledelsesalmanakken podcast

  Effektive strategier: Mintzbergs og Hammers syv P'er for strategi

  34:57

  ”Måske er det ikke så vigtigt, præcis hvilken strategi, vi skriver ned. Det vigtige er, at vi har noget der giver os tro og håb, og som giver os en retning og bevægelse”. Sådan siger Sverri Hammer, lektor på DTU og partner i Mobilize, i denne måneds ledelsesalmanak. Vi taler om effektive strategier og hvordan 7 P’er kan være relevante her. Vi forsøger at besvare spørgsmålene: Hvordan kan man gribe en strategi an? Og er det overhovedet altid meningsfuldt for en organisation at planlægge? Vi begynder i 1987, hvor Henry Mintzberg introducerede "5 P’er for Strategi", som blev begyndelsen til en mere alsidig tilgang til effektive strategier i organisationer. Med Mintzberg og de 5 P’er i rygsækken bevæger vi os frem mod nutiden, hvor Sverri Hammer introducerer yderligere 2 P’er, der er nødvendige at holde sig for øje i det konstant foranderlige 21. århundrede. Tilsammen repræsenterer de 7 P'er forskellige tilgange til en effektiv strategi. Hvilket P er jeres organisations strategi funderet i? God lyttelyst!
 • Ledelsesalmanakken podcast

  Bæredygtige strategier - men hvordan?

  36:29

  ”Der er ingen undskyldning længere for ikke at arbejde med det her.” Sådan siger Rya Terney om det at tage ansvar som virksomhed for at arbejde i en mere bæredygtig retning. Rya er CSR-manager i Nilfisk, bestyrelsesforkvinde for i Dansk Stalking Center og så er hun vores gæst i dette afsnit af Ledelsesalmanakken.Vi tager i denne måned fat, hvor vi slap, da vi i april måned talte med Katherine Richardson om hvad strategi er i en større, global kontekst. Sammen med Rya bevæger vi os nemlig fra det store, globale perspektiv og ned til det mere konkrete virksomhedsperspektiv. For hvad kan man rent faktisk gøre som virksomhed, hvis man ønsker at arbejde i en mere bæredygtig retning? Det spørgsmål er der flere bud på og de er både blevet mere konkrete og lettere tilgængelige. For ifølge Rya har vi bevæget os væk fra den til tider hovedkuldse ”gør-hvad-som-helst”-tilgang, der i høj grad blev praktiseret for bare 10 år siden. I dag er mange gået over til en mere strategisk, langsigtet tilgang, der er koblet op på den overordnede forretningsstrategi og hvor de ressourcer, der sætter af til området, bruges klogere. Bevægelsen er ikke kun sket af god vilje men også fordi, at der globalt stilles flere og større krav lovgivningsmæssigt, som tvinger virksomheder til at komme ind i kampen, hvis de ønsker at samarbejde på tværs af landegrænser. Det, og meget andet, kan du høre om i vores samtale med Rya i denne måned af Ledelsesalmanakken.Rigtig god fornøjelse!Vært: Mads Jakobsen, projektmedarbejder i MobilizeGæst: Rya Terney, CSR-Manager i NilfiskMusik: Idéer ad omveje, af Asbjørn Busk Jørgensen
 • Ledelsesalmanakken podcast

  Gå ikke glip af nogen episoder af Ledelsesalmanakken - abonnér på podcasten med gratisapp GetPodcast.

  iOS buttonAndroid button
 • Ledelsesalmanakken podcast

  Strategi: Skønne spildte kræfter - eller vigtige anledninger?

  30:03

  For mange lakker sommerferien de her dage mod ende. Vi skal tilbage til hverdagen - og måske tilbage til strategierne. Men bør vi egentligt tillægge strategier så meget opmærksomhed? Er strategi i virkeligheden bare et fænomen, vi bruger til at “lege”, at vi har kontrol?I denne måned af Ledelsesalmanakken har vi inviteret Jan Molin i studiet til en snak om strategi. Jan er professor fra CBS, hvor han tidligere også har været undervisningsdekan. Han er oprindeligt uddannet psykolog og forsker i dag i ledelse, organisering og forandringsledelse. Sammen med tidligere vicedekan på CBS og nuværende partner i Mobilize, Christian Tangkjær, tager vi denne måned et mere filosofisk blik på, hvad strategi er for en størrelse – måske også et lidt mere kritisk blik. Afsnittet inviterer i al fald til refleksion over, hvordan vi bruger vores ressourcer og opmærksomhed, når vi arbejder med at gøre strategier til virkelighed.Vi forfølger fire overordnede spørgsmål: hvad er strategi - og hvordan kommer strategier til udtryk i hverdagen? Er strategier mon vigtigere end nogensinde før? Og hvilke særlige udfordringer er forbundet med at få strategier til at leve? Til det sidste spørgsmål beder vi Jan Molin reflektere over nogle udvalgte bud på, hvordan man kan realisere strategi. Alle 10 bud kan du selv dykke ned i her: https://mobilize-nordic.com/fagligt-univers/artikler/strategi/.God fornøjelse!Gæster: Jan Molin, Professor MSO fra CBS (Copenhagen Business School), Christian Tangkjær, partner i Mobilize.Vært: Anne-Mette Steinmeier, seniorkonsulent i MobilizeTitelmusik: "Ideer ad omveje" af Asbjørn Busk Jørgensen
 • Ledelsesalmanakken podcast

  Fra militær til Mikkeller: COO Jacob Gram Alsing om øl, strategi og ledelse

  36:58

  Jacob Gram Alsing er Chief Operating Officer i øl-konglomeratet Mikkeller, og så er han gæst i denne måned af Ledelsesalmanakken. Med 19 års erfaring fra militæret har Jacob ledet den operationelle del af koncernen, som han selv blev en del af tilbage i 2013. Sammen med Jacob udforsker Klaus Harries og Anne-Mette Steinmeier fra Mobilize, hvad strategi og ledelse er i en vækstvirksomhed - hvor der er høj risikovillighed og en helt masse passion. Det er en samtale om erfaring og tilfældighed, om fejl og mangler og om det at huske sig selv i sin rolle som leder. For hos Mikkeller er strategi ikke en fast størrelse i formelle dokumenter. Det samme gælder deres ledelsesstil. Begge dele er i konstant bevægelse - men altid inden for rammerne af det meget stærke værdisæt, der eksisterer i organisationen. En primær opgave for Jacob – både strategisk og ledelsesmæssigt – er derfor at brede værdierne ud i hele organisationen og få dem til at leve hos den lille brygger i San Fransisco, såvel som hos den deltidsansatte tjener i baren i Viktoriagade. Selvom Jacob til dagligt bliver kaldt Majoren, er militærrollen også en, han har forsøgt at bryde ud af. Det, at lede en global virksomhed, kræver nemlig meget mere, end hvad der står beskrevet i de krigsfaglige strategibøger, hvor ordrer, parering og nulfejlskultur hersker.For Jacob er det blandt andet væsentligt, at man tør stille sin egen person til rådighed, med de fejl og mangler man nu engang indeholder. Det er et tema, der fylder en del i vores samtale med Jacob, fordi sårbarhed og tvivl, ifølge ham, er afgørende, hvis strategi ikke bare skal være ord men skal skabe reel effekt.Knap en øl op, læn dig tilbage i stolen og lyt med!Gæst: Jacob Gram Alsing, COO i Mikkeller & Klaus Harries, partner i MobilizeVært: Anne-Mette Steinmeier, seniorkonsulent i MobilizeTitelmusik: Idéer ad omveje af Asbjørn Busk Jørgensen
 • Ledelsesalmanakken podcast

  Special: Husk dit eget DNA, når du træder ud i mellemrummene - Om strategi i mellemrummene 4:4

  36:03

  I dette fjerde og sidste afsnit i miniserien om strategi i mellemrummene taler Claus Bjørn Billehøj igen med to spændende gæster. Denne gang fra den kommunale verden og civilsamfundet. Fra det kommunale har vi besøg af Jette Søndergaard, som er strategisk programchef hos Herning Kommune. Fra civilsamfundet har vi Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer og tidligere formand for Dansk Blindesamfund.Både Thorkild og Jette oplever, at der er et skel mellem den forventede velfærd og den oplevede velfærd. Og hvis dette 'skel' skal udlignes, er det nok i mellemrummene, det skal gøres.Ifølge Jette Søndergaard bevæger vi os mod en opfattelse af, at det ikke længere nødvendigvis er kommunen, der behøver at udføre de opgaver, der traditionelt har ligget hos dem. Blandt andet fordi, at vi langsomt bliver mere optaget af at levere effekt frem for ydelser – og her kan private såvel som civile aktører noget, som kommunen i nogle tilfælde ikke kan. Men når vi i stigende grad krydser hinandens områder omkring værdiskabelse og ydelser, så kan vi komme til at glemme, hvem vi egentlig er, og hvad vi står for. Vi skal passe på med at kopiere hinanden. I stedet skal vi samarbejde med afsæt i vores oprindelige kerne-DNA. Det, som det offentlige er allerbedst til - mere af dét. Det, som det private er allerbedst til - mere af dét. Og det, som det civile er bedst til - mere af dét. Med andre ord skal vi ikke kaste os hæmningsløst ud i mellemrummene. For der er meget vi skal være opmærksomme på, inden vi tager skridtet. Disse "opmærksomheder", og mange andre guldkorn, kan du tage med dig fra dette sidste afsnit i serien om strategi i mellemrummene.Gæster: Jette Søndergaard, Strategisk Programchef i Herning Kommune & Thorkild Olesen, Formand hos Danske Handicaporganisationer. Vært: Claus Bjørn Billehøj, partner i MobilizeTitelmelodi: "Ideer ad omveje", af Asbjørn Busk Jørgensen
 • Ledelsesalmanakken podcast

  Special: Medier og fonde har også en plads i mellemrummene – men tør de tage den? - Om strategi i mellemrummene 3:4

  34:08

  Vi er blevet vores egen redaktør i en verden, hvor man ikke må fortælle ”den andens” gode historie. Det skaber bobler af fortællinger i egen silo, som er svære at træde ud af. Resultatet er større polarisering, fordi det bliver svært at mødes i mellemrummene. I stedet ender det med skyttegravskrig i kampe om sandheden. Ovenstående er et af de lidt tungere budskaber, vi tager med fra dette tredje afsnit i vores serie om strategi i mellemrummene. Denne gang har Claus Bjørn Billehøj den administrerende direktør i Færchfonden, Claus Omann Jensen, og redaktør hos Altinget for området Civilsamfund, Carsten Terp, med på Zoom-linjen. De repræsenterer hhv. fondsverdenen og medieverdenen. To aktører der potentielt har stor magt i de strategiske mellemrum. I afsnittet kommer vi også omkring en mere opløftende tendens. Vi hører blandt andet, at typisk traditionsbundne aktører, som eksempelvis medier og fonde, bevæger sig over i en mere moderne konstruktion. En konstruktion hvor social impact, gennem værdi- og formålsbaseret investering samt inddragende og konstruktiv journalistik, er blevet et væsentligt pejlemærke.Og så er der enighed om, at der er en gensidig afhængighed i forholdet mellem fonde og medier, som vi skal blive bedre til at acceptere. Medierne skal turde fortælle de gode historier uden at frygte at agere mikrofonholder. Samtidig skal fondene turde træde ud i et rum, der er forbundet med usikkerhed – også når det er svært og kan gøre lidt ondt. Det, og meget andet, kan du høre om i denne tredje special om strategi i mellemrummene.God lytter!Gæster: Administrerende direktør i Færchfonden, Claus Omann Jensen, og redaktør hos Altinget for området Civilsamfund, Carsten Terp.Vært: Claus Bjørn Billehøj, partner i MobilizeTitelmusik: Ideer ad omveje af Asbjørn Busk Andersen
 • Ledelsesalmanakken podcast

  Special: Sociale investeringer som driver for social innovation – Om strategi i Mellemrummene 2:4

  31:48

  Hvordan kan vi - i nye typer samspil mellem den offentlige og private sektor - skabe mere værdi for borgerne i komplekse sociale sammenhænge? Kan sociale investeringer være et rammesættende værktøj, som aktører fra forskellige sektorer kan mødes omkring for at skabe social innovation? Og er det overhovedet acceptabelt at bruge investeringslogikker i forbindelse med sociale problemer?Det er nogle af de spørgsmål som Claus Bjørn Billehøj, partner i Mobilize, dykker ned i med sine to gæster, Peter Pedersen, økonomidirektør i Århus Kommune og Lars Wallberg, adm. direktør i Velliv Foreningen. Vi er nået til andet afsnit i vores miniserie om ”Strategi i Mellemrummene” med fokus på social innovation. Peter og Lars understreger, at ”hvis vi kan samle aktører med forskellige dagsordener, som gerne overordnet vil det samme - det vil sige, være med til at investere ressourcer i at flytte borgere med udfordringer til et bedre sted - så kan vi få mere ud af at gøre det sammen. Vi kan skabe et ekstra værdiskabende lag i organisationerne”.Lyt med og bliv klogere på, hvorfor Lars fremhæver vigtigheden i at skelne mellem sociale donationer og sociale investeringer. Og hvorfor de tre aktører - investor, kommune og leverandør – ikke må ende som en ”Bermuda-trekant”, hvor ansvaret forsvinder i midten, men i stedet skal virke som et kraftfelt, hvor man hjælper hinanden med at finde nye innovative løsninger på vanskelige problemstillinger. Tag sektor-brillerne af og mellemrums-brillerne på! Og spring med ind i mellemrummet mellem den offentlige og private sektor.God lyttelyst!Månedens gæster: Peter Pedersen, Økonomidirektør i Århus Kommune, og Lars Wallberg, Adm. direktør, Velliv Foreningen. Vært: Claus Bjørn Billehøj, partner i Mobilize Strategy ConsultingTitelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen
 • Ledelsesalmanakken podcast

  Special: Reel og modig ledelse af social innovation – Om strategi i Mellemrummene (1:4)

  34:31

  ”Forestil dig at de fem fingre på din hånd repræsenterer den private sektor, den offentlige sektor, fonde, vidensinstitutioner og civilsamfundsorganisationer. Interagerer vi på den rigtige måde i de strategiske mellemrum mellem disse fem sektorer for at skabe social innovation til at løse komplekse velfærdsudfordringer?” Det spørger partner i Mobilize, Claus Bjørn Billehøj, sine to gæster om i dag. Han har besøg af Helle Øbo, adm. direktør i AskovFonden, og Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole. De har begge stor erfaring på området og interessante perspektiver på dette spørgsmål. Dagens afsnit er det første af fire ’specials’, hvor Claus i løbet af de næste to måneder dykker ned i temaet ”Strategi i Mellemrummene” med fokus på social innovation. I hver ’special’ inviterer han to topledere i studiet fra hver sin sektor til at hjælpe ham og lytterne med at blive klogere på dilemmaer og muligheder forbundet med ”strategi i mellemrummene”. Ifølge Helle og Stefan er der store uforløste potentialer, som kan mobiliseres, hvis vi formår at bevæge os mere ind i mellemrummene. Det kalder på ledelse, men det skal gøres på den rigtige måde, så det reelt er værdiskabende.Hvornår kan og bør man løse udfordringer selv, og hvornår bør det gøres i samarbejde med andre? Stefan giver eksempler på tværsektorielt samarbejde på Københavns Professionshøjskole, og Helle fortæller, hvilket mindset og metoder hun bruger til at løse problemstillinger i mellemrummene på det sociale område - og derved skabe merværdi for borgerne. Lyt med i dag, hvor Helle, Stefan og Claus tager os ind i de strategiske mellemrum. Sæt afsnittet på og spring med, hvis du tør! Månedens gæster: Helle Øbo, adm. direktør i AskovFonden og Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole Vært: Claus Bjørn Billehøj, partner i Mobilize Strategy ConsultingTitelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen
 • Ledelsesalmanakken podcast

  Der er ingen navlestreng til vores planet: Om klimakrise og bæredygtighedsstrategier

  41:35

  ”Der er ingen navlestreng til vores planet”. Sådan siger Danmarks måske vigtigste forsker og ekspert inden for den grønne omstilling og bæredygtig udvikling, Katherine Richardson. Og i denne måned hjælper hun os med at forstå den strategiske og menneskelige udfordring: Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle? Vi tager fat i dette strategiske spørgsmål for at se vejen til at skabe vores fælles fremtid. ”Jamen, vi har jo hørt om emnet så mange gange før, og vi ved godt hvad vi bør gøre”, tænker du måske. Der sker allerede rigtig mange ting med den grønne omstilling og bæredygtig udvikling i Danmark. Hvorfor så endnu en podcast om bæredygtig udvikling?Jo - vi har lavet dette afsnit fordi vores gæst, Katherine Richardson, ikke bare er Danmarks måske vigtigste forsker og ekspert inden for den grønne omstilling og bæredygtig udvikling, men at hun samtidig er én af de mest inspirerende og engagerende personer at lytte til, og hun kan forklare meget komplekse emner på en meget forståelig måde – dét synes vi er værdifuldt. Vi har også partner i Mobilize og ekspert i ledelse og strategi, Søren Barlebo Rasmussen, med i studiet. Sammen taler han og Katherine om, hvordan vi skal forstå ”bæredygtig udvikling for alle” som en strategisk udfordring. Og hvilket mindset der kræves til udfordringerne, samt hvilke strategiske styringsredskaber vi skal bruge til at opnå bæredygtig udvikling for alle.”Gud hvor kan vi gøre en forskel!” understreger Katherine. Dertil giver hun konkrete eksempler på, hvad vi sammen kan gøre mere af ud fra hvor vi står i dag – både som medarbejdere, som ledere og som borgere. Lyt med om intet mindre end vores fælles fremtid. Hvad kæmper vi for? Vores børn og børnebørn! Månedens gæst: Katherine Richardson, Professor på Københavns Universitet og medlem af Klimarådet, samt partner i i Mobilize Strategy Consulting, Søren Barlebo Rasmussen.Vært: Jonas Balsby Kromand, projektmedarbejder i Mobilize. Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen
 • Ledelsesalmanakken podcast

  Når strategier redder liv: Læger uden Grænser

  35:08

  Hvordan bruger Læger Uden Grænser fire fundamentale principper til at guide dem i krig, katastrofer og epidemier? Og hvilke strategiske udfordringer banker på døren, når man står midt i verdens humanitære brændpunkter? Det er nogle af de spørgsmål, vi kommer ind på i denne måneds afsnit af Ledelsesalmanakken om strategi. Vi har besøg af Stine Bloch Jensen, som er projektkoordinator i Læger Uden Grænser, og partner i Mobilize, Sverri Hammer. Ifølge Stine skal strategier ikke være skrevet i sten, fordi de kan ændre sig over-night, og de skal passe til det, vi går igennem lige nu og her. Og hvordan kan det fungere fint, at menneskene i organisationen på samme tid deler overordnede mål, men også har plads til at være meget uenige og kulturelt forskellige?Vi kommer ind på alt fra terrorgrupper, hustruvold og kulturelle udfordringer, til hvordan Læger Uden Grænsers erfaringer med epidemier, krig og katastrofer måske kan inspirere os til at arbejde med strategi i en dansk kontekst. Hvor kriser som en global pandemi aktuelt også udfolder sig. Månedens gæst: Stine Bloch Jensen, projektkoordinator i Læger Uden Grænser samt partner i Mobilize Strategy Consulting, Sverri Hammer.Vært: Jonas Balsby Kromand, projektmedarbejder i Mobilize Titelmusik: “Idéer ad omveje” af Asbjørn Busk Jørgensen

Få adgang til hele det store podcastunivers med gratisappen GetPodcast.

Abonnér på dine favoritpodcasts, lyt til episoder offline, og få spændende anbefalinger.

iOS buttonAndroid button
© radio.de GmbH 2021radio.net logo