Krajinou mysli s Terezou podcast

Krajinou mysli s Terezou

Tereza Kramerova

Jsem Tereza Kramerová, průvodkyně po krajině mysli. Odpovídám zde na otázky, které mi kladete na mém Instagramu Vědomý život. Nahlížím na hlubší souvislosti a nebojím se pojmenovat věci zraku neviditelné. Na konci každé epizody vás provedu vizualizací k tématu, abyste si z ní odnesli vlastní prožitek.

6 Episoder