Korrespondentene podcast

NATO, USA og Sverige med Aftonbladets USA-korrespondent Emelie Svensson

0:00
28:30
Spol 15 sekunder tilbage
Spol 15 sekunder frem

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg er i Washington, DC og det store temaet for møtene hans er selvfølgelig NATO-søknadene til Finland og Sverige. I den anledning har vi invitert Aftonbladets USA-korrespondent Emelie Svensson for å snakke om hvordan det har vært å dekke Sveriges historiske kursendring i forsvars- og utenrikspolitikken. 

Flere episoder fra "Korrespondentene"