Energisk podcast

Fosendommen: Hva nå?

0:00
39:07
Spol 15 sekunder tilbage
Spol 15 sekunder frem

Enstemmig Høyesteretts dom kom frem til at Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjon for begge vindparkene er derfor ugyldige. Dette innebærer at vindparkene med til sammen 151 vindmøller ikke lenger har nødvendig tillatelser, hverken til å bygges eller drives. Spørsmålet er hva dette innebærer rettslig og i praksis. Sammen med programleder Ola Hermansen er Kristin Bjella og Frode A. Innjord i studio.


Flere episoder fra "Energisk"

 • Energisk podcast

  Energiåret oppsummert

  7:20

  2021 har vært et spennende år for fornybarnæringen. Vi har fått ny regjering som vil påvirke energipolitikken fremover. Året har også bydd på spennende saker og juridiske spørsmål, i tillegg har det aldri vært så høye strømpriser.
 • Energisk podcast

  Internasjonal CCS-utvikling på norsk farvann

  41:31

  Det forskes og utvikles mye innenfor CCS (Carbon Capture and Storage). Roy Vardheim, administrerende direktør i Gassnova, gjester Energisk. Han gir et innblikk i CO2-fangst og -lagrings viktige rolle i å stoppe klimaendringene, samt flere aktuelle og spennende prosjekter Gassnova har på området.
 • Energisk podcast

  Gå ikke glip af nogen episoder af Energisk - abonnér på podcasten med gratisapp GetPodcast.

  iOS buttonAndroid button
 • Energisk podcast

  Menneskerettigheter trues av klimautfordringer

  41:11

  Jenny Sandvig, fagdirektør Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM), gjester studio. De store klimaendringene gjør at menneskerettigheter stadig opptar større plass i jussen. Menneskerettigheterskilles gjerne mellom sivile og politiske på den ene siden, og økonomiske, sosiale og kulturelle på den andre. Begge rettighetskategoriene er juridisk bindende, og begge er relevante i denne episoden. Vi er innom flere klimaspørsmål og ser dette i lys av jussens kompleksitet.
 • Energisk podcast

  Vindkraft på land: Evig dårlig rykte?

  34:35

  Vindkraft på land er et svært omdiskutert tema. Utfordringene og ulempene har fått mye oppmerksomhet, men de positive sidene er kanskje noe underkommunisert? Vi har invitert Åslaug Haga, daglig leder i NORWEA for en samtale om vindmøller. Hva er status i Norge, hva er utfordringene – og ikke minst, hva er de positive sidene ved vindkraft på land?
 • Energisk podcast

  Bærekraft: Bedrifters muligheter og risiko

  45:57

  Frithjof Norman Lund, Manager Partner i McKinsey Norge, gjester Energisk. Å implementere bærekraft i virksomhetsstrategien kan styrke konkurransekraft, omdømme og forretningsmuligheter. Men hvordan sette realistiske mål? Og hvor i bedriften bør enn satse på talenter og legge inn inviteringskapital?
 • Energisk podcast

  Bærekraftambassadør: Derfor er CCS viktig

  34:03

  For Camilla Brox er økonomi en viktig dimensjon innen bærekraft. Hun bistår bedrifter og organisasjoner i å utvikle bærekraftige strategier, kartlegger muligheter innenfor sirkulærøkonomi og grønne forretningsmodeller.
 • Energisk podcast

  Havvind: Hvilken kontraktsmodell passer din bedrift?

  29:41

  Og forså mekanismene i industrien er avgjørende for å lykkes innenfor havvind. Vi er så heldige å ha besøk av Christopher Riel i Fred Olsen Renewables og vår egen ekspert Jørn Uggerud. I denne episoden snakker vi om hvilke kontrakter som gjør seg gjeldende i havvindindustrien.  
 • Energisk podcast

  Havvind: Gigantiske konstruksjoner

  34:53

  En vindmølle kan være på størrelse med Eiffeltårnet. Å bygge i denne størrelsen krever store arealområder. På plass i studio er Niklas Indrevær, Vice President i Renewables Business Development i Aker Solutions. Med Niklas´ lange kompetanse på feltet lærer du i denne episoden mer om hvordan vindmøller blir bygget og hvordan norske havner og verft kan ta en aktiv del i industrien.
 • Energisk podcast

  Bærekraftig bevegelsesfrihet

  33:19

  Nesten en tredel av norsk klimagassutslipp kommer fra transport. Samferdselssektoren står overfor betydelige endringer drevet av ny teknologi, nye forretningsmodeller, kundekrav, og ikke minst et behov for bærekraftige løsninger. Hvordan kombinere dette på en god måte? Og hvordan har anskaffelseregelverket bidratt til å utvikle kompetanse? Gjest er Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.
 • Energisk podcast

  Fosendommen: Hva nå?

  39:07

  Enstemmig Høyesteretts dom kom frem til at Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjon for begge vindparkene er derfor ugyldige. Dette innebærer at vindparkene med til sammen 151 vindmøller ikke lenger har nødvendig tillatelser, hverken til å bygges eller drives. Spørsmålet er hva dette innebærer rettslig og i praksis. Sammen med programleder Ola Hermansen er Kristin Bjella og Frode A. Innjord i studio.

Få adgang til hele det store podcastunivers med gratisappen GetPodcast.

Abonnér på dine favoritpodcasts, lyt til episoder offline, og få spændende anbefalinger.

iOS buttonAndroid button
© radio.de GmbH 2022radio.net logo