Zdrowie w rozmowie podcast

Zdrowie w rozmowie

Koalicja AI w zdrowiu

Stworzona pod auspicjami Polskiej Federacji Szpitali oraz Koalicji AI w zdrowiu seria podcastów „Zdrowie w rozmowie” opowiada o rewolucji technologicznej w medycynie. Podcast obejmuje innowacje medyczne uwzględniające potrzeby i komfort finalnych odbiorców danego rozwiązania – czyli pacjentów, a także wdrażanie innowacji zdrowotnych z równoczesnym zagwarantowaniem poszanowania praw pacjenta. Partnerem Głównym cyklu „Innowacje bliżej pacjenta” jest PZU Zdrowie. Partnerami medialnymi są: Medonet, Rynek Zdrowia oraz Cowzdrowiu.

6 Episoden