Didgah - دیدگاه podcast

Didgah - دیدگاه

رادیو ایران اینترنشنال - Iran International Radio

دیدگاه ، برنامه‌ تحلیلی رادیو ایران اینترنشنال است که با حضور کارشناسان مختلف به بررسی اخبار و رویدادهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد.

1000 Episoden