فارسی داستان سمک عیار podcast

فارسی داستان سمک عیار

Yaucer

قصد دارم تا قصه زیبای سمک عیار رو با زبان خودمونی روایت کنم. سمک عیار از قصه‌های کهن ایرانی هست که از فرهنگ عامیانه دوران خودش نشان گرفته و میشه گفت هم خانواده هزار و یک شبه