شعر podcast

شعر

سبحان گنجی

شعر فارسی

14 avsnitt

 • شعر podcast

  موش و گربه

  8:11

  منظومه موش و گربه منسوب به عبید زاکانی
 • شعر podcast

  سگ یانگوم

  1:39

  بغل گرفته زمین را گلوله، سگ، یانگوماحاطه کرده زمان را اصولِ سگ-یانگومتبر نزن که بیفتد ستاره‌ام. بدبخت!تشر نزن که بخندم به دولِ سگ. یانگوم!هزار متری قانون به عرض سگ باروتهزار ضلعی انسان به طول سگ یانگوم[-می‌شه منو ببرین کافی‌شاپِ خان‌دایی؟-به شرط عمه‌کوچیکه‌ت قبوله] سگ، یانگوم:یکی به قدرتِ شمشیرِ بچه‌یانگوم، سگیکی به قدمتِ زنجیرِ توله‌سگ، یانگومموجهید به جرمِ قبول زن به زناموظفید به حکم قبول سگ... یانگوم!؟چرا؟ همه‌ش دو سه ساعت نشد که ول کردمتو را و چسبیدی به چوچول سگ؟! یانگوم،گلوله، سگ، اینترنت، موبایل، ناخن‌گیرو غیره×شعر و صدای سبجان گنجی
 • شعر podcast

  Missa inte ett avsnitt av شعر och prenumerera på det i GetPodcast-appen.

  iOS buttonAndroid button
 • شعر podcast

  ژاکت آبی‌ت

  4:36

  ژاکت آبی ت خوانندگی و آهنگسازی امیر گنجیغزل و همخوانی سبحان گنجیچقدر مثل تو زیباست ژاکت آبی‌تچقدر باب تماشاست ژاکت آبی‌تاگر چه علت رنگ نگاه تو علمی‌ستولی زمینه‌ی رویاست ژاکت آبی‌تنه کوه قهوه‌ایِ بدقواره‌ی خشک استکه قطره قطره‌ی دریاست ژاکت آبی‌تکه گفته ژاکت آبی‌ت شکل پرچم نیست؟نماد اکثر دنیاست ژاکت آبی‌تشده‌ست موی سیاه تو زیر مقنعه گمخدا رو شکر که پیداست ژاکت آبی‌تهمیشه بین نوک تیز چوب‌رختی‌هاسرِ چه چیزِ تو دعواست؟ ژاکت آبی‌تقسم به کفش سفیدی که پای یوسف بودخوراکِ دستِ زلیخاست ژاکت آبی‌تلب و لپ تو تمشک و هلوی رشت و ری استجهان تویی و اروپاست ژاکت آبی‌تسکوت، وسوسه، احساس، آسمان، بارانخلاصه مثل همین‌هاست ژاکت آبی‌تکلاه بر سرِ تنهاییِ دلم نگذارمشخّص است که تنهاست ژاکت آبی‌ت
 • شعر podcast

  شاهدبازی در ادب پارسی - یک

  1:16:22

  کتاب صوتی شاهدبازی در ادبیات فارسی کتاب به درد بخور حضرت استاد شمیسا درباره‌ی مخاطبین واقعی اکثر (/همه) شعرای اشعار کلاسیک فارسی
 • شعر podcast

  قطعه شعری طنز از حکیم قآنی

  1:23

  پیرکی لال سحرگاه به طفلی الکنمی‌شنیدم که بدین نوع همی راند سخنکای ز زلفت صصصبحم شاشاشام تاریکوای ز چهرت شاشاشامم صصصبح روشنتتتریاکی ام و...الخ
 • شعر podcast

  مثنوی زهره و منوچهر

  59:11

  از آثار سترگ شاعر بزرگ ایرج میرزا
 • شعر podcast
 • شعر podcast

  شعری از میرزاده عشقی

  1:34

  ای صدرنشنان که همه مصدر دین‌اید
 • شعر podcast

  همین روزها

  5:14

  شعری بلند از علی مسعودی‌نیا روی آهنگ کیهان کلهر با صدای ایمان پوررضا
 • شعر podcast

  شباشب

  3:14

  تریاک می‌کشیم و فراموش می‌کنیم

Kom åt alla poddsändningar i gratisappen GetPodcast.

Prenumerera på dina favoritpoddar, lyssna på avsnitt offline och få spännande rekommendationer.

iOS buttonAndroid button