På ren svenska - en podcast för sfi-lärare podcast

På ren svenska - en podcast för sfi-lärare

Gothia Fortbildning, förlag och konferensarrangör inom bl.a. sfi

Med podcasten På ren svenska vill vi vända och vrida på sfi. Vi tittar närmare på sfi ur flera perspektiv och får inblick i både verksamhetens praktik och akademins forskning.

7 avsnitt