Musik&Mening podcast

Musik&Mening

Mika Westerlund och Staffan Kurtén

Musik&Mening är en podcast-serie i vilken vi diskuterar meningsfulla ting i livet. Från olika synvinklar och med ett praktiskt grepp. I varje avsnitt medverkar också en expert-gäst. Musiken som en viktig meningsfull ingrediens i livet finns också på ett eller annat sätt närvarande i de olika avsnitten. Vi i studion är livslånga vännerna Mika Westerlund (musiklärare/pedagog och pianist) och Staffan Kurtén (erfaren sångare med en professionell bakgrund som företagare och arbetslivs-coach). Varje avsnitt avslutas med musik, dvs en sång som vi framför tillsammans. Sångernas texter tar fasta på varje avsnitts tema. I de tre första avsnitten gjorde vi "covers" men i de följande (4-9) framför vi egna, nya sånger komponerade av Mika och med text av Mika tillsammans med Anna Dönsberg. Sångerna sjungs av Staffan. Poddserien har fått ett ekonomiskt understöd av Konstsamfundet.

9 avsnitt