ژرف podcast

طرحواره رهاشدگی و کهن‌الگوی یتیم

2021-07-25
0:00
3:02:43
Spola tillbaka 15 sekunder
Spola framåt 15 sekunder

هم‌اندیشی درباب آسیب‌های رهاشدگی و طرد در طرحواره‌درمانی و مقایسه‌ی آن با کهن‌الگوی یتیم در روانشناسی‌تحلیلی کارل گوستاو یونگ به همراه متخصصین هر دو حوزه