กฎแห่งกรรม จาก ร.ร. อนุบาล ฝันในฝันวิทยา podcast

กฎแห่งกรรม จาก ร.ร. อนุบาล ฝันในฝันวิทยา

072

เรื่องราว กฎแห่งกรรม จากโรงเรียน อนุบาล ฝันในฝันวิทยา เล่าธรรมะสบายๆ เรื่อง กฎแห่งกรรม นิพพาน ภพ ๓ โลกันตร์ และความหมายของชีวิต โรงเรียนที่นี่มีเพียงชั้นเดียว นักเรียนกลมเกลียวแม้จะต่างวัย จบอนุบาลได้ ดอกเตอร์ทันใด

1073 avsnitt