داستان با دوستان podcast

پندها در داستانها - قسمت هفتم

0:00
32:10
Spola tillbaka 15 sekunder
Spola framåt 15 sekunder

در این قسمت داستانهای دختر دهقان، آسمان چه رنگه، ریحانه خاتون و پسرش، دو هندوانه و یک نردبان، کفشهای بازرگان باز خوانی شده است.

Fler avsnitt från "داستان با دوستان"