داستان با دوستان podcast

داستانهای کودکانه - قسمت بیست و هفتم

0:00
27:01
Spola tillbaka 15 sekunder
Spola framåt 15 sekunder

در این قسمت داستانهای آنانسی و عقل و شعور، خرس می گوید شمال، شیر و ببر و میمون باز خوانی شده است.

Fler avsnitt från "داستان با دوستان"