پارادوکس podcast

«چت جی‌پی‌تی» درباره نوروز چه گفت؟ - فروردین ۰۴, ۱۴۰۲

0:00
25:00
Recuar 15 segundos
Avançar 15 segundos
این اولین برنامه از سال جدید است که با همراهی جت جی‌پی‌تی یا همان هوش مصنوعی نوشته و اجرا و تهیه شد.

Mais episódios de "پارادوکس"