پادکست صحنه جرم | Crime Scene Podcast podcast

اپیزود چهلم - گمشده

0:00
1:00:30
Recuar 15 segundos
Avançar 15 segundos

میل به دوست داشتن و دوست داشته شدن در تمام انسان ها وجود دارد

شدت و ضعف دارد، اما بدون شک با توجه به اینکه انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و نیاز به کنار هم بودن، تشکیل جامعه و خانواده دارند نمی توانند بدون این موهبت زندگی عادی‌ای را تجربه کنند

درصورت وجود چنین کمبودی، هر نوع خطا و اشتباهی برایشان اجتناب ناپذیر می شود

پذیرفته شدن همچون نعمتی است که فقط زمانی ارزش میابد که از وجودش بی بهره باشیم

پس طبیعیست که وقتی محبت را در حلقه‌ی اول اجتماع یعنی خانواده دریافت نکنیم، همچون مسافری در راه مانده، در جستجوی این گوهر گران بها جهانگردی می‌کنیم..متن و روایت : محمد فرحانی

تدوین : کمال رضوی

Mais episódios de "پادکست صحنه جرم | Crime Scene Podcast"