نعنا مشایخی podcast

نعنا مشایخی

نعنا مشایخی

اینجا از فیزیک و اخترفیزیک میگویم و ارتباطش با انسان، عرفان، زمین و زندگی متن پادکست‌ها را در سایت nanaamashayekhi.ir بخوانید

15 Episodes