شناخت موسیقی دستگاهی ایران podcast

شناخت موسیقی دستگاهی ایران

Mohammad Hossein Salari

از فواید بازگشت لطفی در سال ۸۵ از آمریکا به ایران برنامه‌هایی بود که برای رادیو فرهنگ و جهت آموزش عمومی موسیقی دستگاهی ایران ساخت . بایگانی این پادکستها را در اینجا میتوانید به دست آورید تمامی این ۵۹ قسمت از کانال تلگرام "نقد خیال" گرفته شده اند و من صرفا اینجا آپلودشون کردم. @naghdehaal

59 Episodes

Get the whole world of podcasts with the free GetPodcast app.

Subscribe to your favorite podcasts, listen to episodes offline and get thrilling recommendations.

iOS buttonAndroid button