לימוד התנ"ך היומי - הרב מוטי דשא podcast

לימוד התנ"ך היומי - הרב מוטי דשא

לימוד התנ"ך היומי

הרב מוטי דשא בלימוד תכני התנ"ך ע"פ החלוקה היהודית

302 Episodes