הרס יצירתי podcast

פרק 28: מאיה הרן רוזן על אוריינות והכלה פיננסית

0:00
53:52
Rewind 15 seconds
Fast Forward 15 seconds

דוקטור מאיה הרן רוזן מבנק ישראל התארחה אצלנו כדי לדבר על אוריינות פיננסית, הכלה פיננסית ועל המחקר שלה בתחום. כיצד הידע הפיננסי של האוכלוסייה משפיע על ההחלטות הכלכליות שהיא מקבלת, או על עצם היכולת לקבל החלטה?  מה חשוב יותר, רמת האוריינות האובייקטיבית או התפיסה הסובייקטיבית? מהו ההבדל המפתיע בין גברים ונשים? בחלק השני שוחחנו על הנגשה של שירותים פיננסיים לקבוצות מיעוטים באוכלוסייה, על העלויות למערכת, ועל מדוע לחלק ניכר מהציבור הערבי אין חשבון בנק. 

הדעות המובאות בפרק זה הן של ד"ר הרן רוזן בלבד ואינן מייצגות את בנק ישראל.

הוקלט בתאריך: 12-10-2022.

 

מקורות:

בחנו את עצמכם! מה מידת האוריינות הפיננסית שלכם?

דוח הצוות הבין משרדי לגיבוש תכנית לאומית להגברת ההכלה הפיננסית.

א. שדה, מ. הרן רוזן (2017), האם הרגולציה הפיננסית מתעלמת בלא כוונה מאוכלוסיות מוחלשות? בחינה של הקשר בין הטמעת רגולציה בעזרת כלים דיגיטליים לבין אוריינות פיננסית אובייקטיבית וסובייקטיבית, סדרת מאמרים לדיון, בנק ישראל

Lusardi, A. and Mitchell, O.S., 2008. Planning and financial literacy: How do women fare?. American economic review, 98(2), pp.413-17.

Lusardi, A. and Mitchell, O.S., 2014. The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of economic literature, 52(1), pp.5-44.

Lusardi, A. and Mitchell, O.S., 2007. Baby boomer retirement security: The roles of planning, financial literacy, and housing wealth. Journal of monetary Economics, 54(1), pp.205-224.

Kaiser, T., Lusardi, A., Menkhoff, L. and Urban, C., 2022. Financial education affects financial knowledge and downstream behaviors. Journal of Financial Economics, 145(2), pp.255-272.

Haran Rosen, M. and Sade, O., 2022, May. Investigating the Introduction of Fintech Advancement Aimed to Reduce Limited Attention Regarding Inactive Savings Accounts: Data, Survey, and Field Experiment. In AEA Papers and Proceedings (Vol. 112, pp. 370-75).

Haran Rosen, M. and Sade, O., 2022. The Disparate Effect of Nudges on Minority Groups. The Review of Corporate Finance Studies, 11(3), pp.605-643.

Bucher‐Koenen, T., Lusardi, A., Alessie, R. and Van Rooij, M., 2017. How financially literate are women? An overview and new insights. Journal of Consumer Affairs, 51(2), pp.255-283.

Bucher-Koenen, T., Alessie, R.J., Lusardi, A. and Van Rooij, M., 2021. Fearless woman: Financial literacy and stock market participation (No. w28723). National Bureau of Economic Research.

Gabaix, X., 2019. Behavioral inattention. In Handbook of Behavioral Economics: Applications and Foundations 1(Vol. 2, pp. 261-343). North-Holland.

Golman, R., Loewenstein, G., Molnar, A. and Saccardo, S., 2022. The demand for, and avoidance of, information. Management Science, 68(9), pp.6454-6476.

Galai, D. and Sade, O., 2006. The “ostrich effect” and the relationship between the liquidity and the yields of financial assets. The Journal of Business, 79(5), pp.2741-2759.

תמונת הפרק דרך Stable Diffusion.

More episodes from "הרס יצירתי"