הרס יצירתי podcast

פרק 22: יונתן ברמן על מוביליות חברתית

0:00
52:35
Rewind 15 seconds
Fast Forward 15 seconds

אורי ואריאל מראיינים את ד"ר יונתן ברמן מקינגס קולג' לונדון. מהי מוביליות? מה הקשר בין מוביליות לאי שוויון? איך נראת המוביליות על פני זמן בעולם המפותח? מה הם סוגי המוביליות השונים, האם מוביליות מושפעת ממדיניות כלכלית? ועוד.

הוקלט בתאריך: 25.11.2021.

מקורות:

Yonatan Berman - “The Long Run Evolution of Absolute Intergenerational Mobility” (2021)

Yonatan Berman & Branko Milanovic - “Homoploutia: Top Labor and Capital Incomes in the United States, 1950-2020” (2020)

Yonatan Berman - “Understanding the Mechanical Relationship between Inequality and Intergenerational Mobility” (2017)

Thomas Piketty & Emmanuel Saez - “The Evolution of Top Incomes: A Historical and International Perspective” (2006)

Gregory Clark - “The Son Also Rises: Surnames and the History of Social Mobility” (2014)

John E. Roemer & Alain Trannoy - “Equality of Opportunity: Theory and Measurement” (2016)

Raj Chetty et al. - “The fading American dream: Trends in absolute income mobility since 1940” (2013)

Per Engzell & Felix Tropf - “Nature, nurture, and intergenerational mobility” (2020)

זאב קריל וצליל אלוני - "מוביליות בין דורית בשכר בישראל- השוואה בינלאומית ובין קבוצות אוכלוסייה" (2017)

האמנית והרוכל - "האם יותר מוביליות זה יותר טוב?" (2020)

More episodes from "הרס יצירתי"