Bygani Podcast/پادکست بایگانی podcast

Bygani Podcast/پادکست بایگانی

Kaveh Salehi

بایگانی یک پادکست گفتگو‌ محور است با هر کس که دهه‌ها از عمرش را صرف کاری کرده، دستآوردها و ناکامی‌هایی داشته اما، راه خود را از پس سال‌ها ادامه داده است

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

20 Episodes