Tổng Giáo Phận Sài Gòn podkast

Tư tưởng của Thiên Chúa & tư tưởng của loài người - Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh

0:00
11:25
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

Bài giảng của Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh trong thánh lễ Thứ Ba tuần 19 mùa Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 9-8-2022 tại Nhà nguyện Trung tâm

Więcej odcinków z kanału "Tổng Giáo Phận Sài Gòn"