Tổng Giáo Phận Sài Gòn podkast

Trở nên hoàn thiện - Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh

0:00
7:38
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

Bài giảng của Lm. Giuse Đặng Chí Lĩnh trong thánh lễ Thứ Ba tuần 12 mùa Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 21-6-2022 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Więcej odcinków z kanału "Tổng Giáo Phận Sài Gòn"