Tổng Giáo Phận Sài Gòn podkast

Tình yêu hoàn hảo - Lm. GB Phương Đình Toại, MI

0:00
20:13
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa, cử hành lúc 19:00 ngày 19-6-2022 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Więcej odcinków z kanału "Tổng Giáo Phận Sài Gòn"