Tổng Giáo Phận Sài Gòn podkast

Tìm kiếm Chúa là tốt nhất - Lm. Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy

0:00
5:25
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

Bài giảng của Lm. Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy trong thánh lễ Thứ Sáu tuần 18 mùa Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 5-8-2022 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Więcej odcinków z kanału "Tổng Giáo Phận Sài Gòn"