Tổng Giáo Phận Sài Gòn podkast

Thức tỉnh trong tình yêu - Lm. GB Phương Đình Toại, MI

0:00
20:21
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN 19 TN năm C, cử hành lúc 19:00 ngày 7-8-2022 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Więcej odcinków z kanału "Tổng Giáo Phận Sài Gòn"