Tổng Giáo Phận Sài Gòn podkast

Thực thi ý Chúa - Lm. Giuse Hoàng Ngọc Dũng

0:00
6:43
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

Bài giảng của Lm. Giuse Hoàng Ngọc Dũng trong thánh lễ Thứ Ba tuần 26 mùa Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 27-9-2022 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Więcej odcinków z kanału "Tổng Giáo Phận Sài Gòn"