Tổng Giáo Phận Sài Gòn podkast

Sự gì có Chúa đều tốt đẹp - Lm. Giuse Trần Hoàng Quân

0:00
13:19
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

Bài giảng của Lm. Giuse Trần Hoàng Quân trong thánh lễ Thứ Sáu tuần 19 mùa Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 12-8-2022 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Więcej odcinków z kanału "Tổng Giáo Phận Sài Gòn"