Tổng Giáo Phận Sài Gòn podkast

Giúp nhau nhận biết Chúa - Lm. GB Phương Đình Toại, MI

0:00
11:52
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần 12 mùa Thường niên, cử hành lúc 17:30 ngày 22-6-2022 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Więcej odcinków z kanału "Tổng Giáo Phận Sài Gòn"