Tổng Giáo Phận Sài Gòn podkast

Điều kiện để thực sự là môn đệ Chúa - Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền

0:00
11:05
Do tyłu o 15 sekund
Do przodu o 15 sekund

Bài giảng của Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền trong thánh lễ Chúa nhật 13 mùa Thường niên năm C, cử hành lúc 17:30 ngày 26-6-2022 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Więcej odcinków z kanału "Tổng Giáo Phận Sài Gòn"